Right First Time®

Твърдението на марката Blue Print изразява ценностите за качество и точност, на които ползвателите на Blue Print по света разчитат от нейния старт през 1994 г.

С Blue Print, винаги ще бъде Right First Time® - обширните тестове за достигане на OE спецификациите означава перфектно съответствие, всеки път.

Пръстовият отпечатък в логото на Blue Print е нашия символ на прецизност, уникалност и качество. Когато се постигне перфектност, ние сме щастливи да оставим нашия знак - оставяйки пръстов отпечатък е начинът на Blue Print да символиира това.

Ние наричаме това "The Proof of Perfect Fit".

Мостри & Проверки

Blue Print съхранява склад от ОЕ мостри за да прави пряко сравнение. Специален отдел от инженери провеждат хиляди сравнения на компоненти всяка година и ще отхвърлят продуктовите мостри, които не покриват точните спецификации на Blue Print.

Всички партньори в производството на Blue Print се инспектират, без изключение, от висококвалифицирани одитори. Това е за уверение и потвърждение че - като минимум - са постигнати производствените ISO стандарти и процеси.

Собствено производство

За да се подчертае важността на качествения контрол за Blue Print, важно е да се погледне по-голямата картина. Blue Print е част от bilstein group, фамилна, независима група от компании, която обединява престижни продуктови марки под един силен съюз. Международните изисквания към продуктовото качество са отразени в дългогодишната традиция на собственото ни производство.

Този стандарт се прилага не само към компонентите, произведени в корпоративната централа в Германия от 1844 г, но също и към подбраните доставчици. Това е единствения начин да се осигури висок стандарт на качество за цялата гама на всяка продуктова марка. Всички Blue Print продукти са проучени, специфицирани и произведени да бъдат директни заместители на ОЕ.

 

Прочетете повече

Качество & прецизност

Всички Blue Print продукти са проектирани и специфицирани да бъдат директни заместители на ОЕ, така, че нашите клиенти могат да са уверени в монтажа от "Right First Time"

Изтеглете копие на сертификата за качество на Blue Print частите тук.

 

Изтегляне


The Blue Print Manufacturer Guarantee:

Our Quality Promise - Your Added Value

Blue Print ensures a 3 Year Manufacturer Guarantee - exceeding the statutory warranty

 

Read more