Премини към основното съдържание

Правна информация:
Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal
Телефон: +49 2333 911-0
Fax: +49 2333 911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com

Изпълнителен директор:
Karsten Schüßler-Bilstein, MBA Dipl. Inform. Jan Siekermann

Head Office:
Ennepetal

Основен партньор:
Febi-Verwaltungs GmbH

Основен партньор:
Karsten Schüßler-Bilstein, MBA Dipl. Inform. Jan Siekermann

Офис на регистрация:
Hagen, Local Court
HRA 4219

VAT-ID-No.:
DE126455508

Blue Print е регистрирана търговска марка на Ferdinand Bilstein UK Ltd.

Търговски права

Всички текстове, снимки и други обекти, публикувани на този уебсайт са предмет на търговски права от FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO. KG, Ennepetal, ако друго не е изрично описано. Всяко копиране, разпространение, съхранение, изпращане, разпространение и репродуктиране е строго забранено без писмено потвърждение от FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO. KG.

FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO. KG подрежда съдържанието на този сайт много внимателно и прави редовни ъпдейти. Все пак, всички твърдения и подробности са само за целите на общата информираност и са необвързващи. Те не заместват подробния и индивидуален съвет като основа за решение за поръчка.

Всички технически детайли на посочените резервни части са само примерни и могат да се променят по всяко време. Валидни технически детайли или спецификации за нашите части са налични само при Вашия търговец на едро или вносител.

FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO. KG не поема отговорност дали предоставената на този сайт информация е актуална, точна и пълна или за безпроблемния достъп по всяко време. Когато ние се позоваваме на сайтове на трети страни (линкове), ние не поемаме отговорност за съдържанието им. Чрез използването на линк, Вие напускате информационната платформа на FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO. KG. Може да се приложат различни договорки за обслужването на трети страни, особенно относно защитата на данни. FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO. KG изключва отговорност относно услуги, особенно теглене на файлове, намиращи се на сайтовете на FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO. KG, за небрежно пренебрегване на задълженията, освен ако задълженията са предмет на договор и се отнасят за живот, здраве или тяло или се отнасят за претенция по Закона за отговорност на продуктите. Същото се прилага към пренебрегване на задълженията на асистента.