Премини към основното съдържание

Информация по защитата на данните: Поверителността и целостта на Вашата лична информация е особено важна за нас. Ние внимателно ще обработим Вашата информация в съответствие с регулаторните изисквания по защита на данните и няма да ги предадем на трети лица без Вашето съгласие. Ние ще съберем, обработим и използваме личните данни, предоставени от Вас, само за целите на изпратената контактна форма. За още информация по зашита на данните, вижте нашата информация по защита на данните.

United Kingdom

Ferdinand Bilstein UK Ltd.

9 Wheelbarrow Park,
Pattenden Lane,
Marden, Kent
TN12 9QJ // United Kingdom

Seymour Link Road (off Erin Road)
Woodthorpe
Mastin Moor
Chesterfield
S43 3FG // United Kingdom

Tel:+44 (0) 1246 479080

 

Germany HQ

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Wilhelmstraße 47
58256 Ennepetal // Germany

Tel.: +49 2333 911 - 0
Fax.: +49 2333 911 - 444