1. Η προστασία των δεδομένων με μια ματιά

Γενικές πληροφορίες

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχουν μια απλή επισκόπηση του τι συμβαίνει με τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.Τα προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε δεδομένα που θα σας επέτρεπαν να ταυτοποιηθείτε προσωπικά. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων παρακάτω.

Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο;

Η επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο πραγματοποιείται από τον διαχειριστή του ιστότοπου.Τα στοιχεία επικοινωνίας του διαχειριστή του ιστότοπου μπορούν να βρεθούν στην ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σε αυτόν τον ιστότοπο.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Κάποια από τα δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς θα είναι δεδομένα που μας παρέχετε εσείς οι ίδιοι.Αυτό μπορεί, για παράδειγμα, να περιλαμβάνει δεδομένα που εισάγετε σε μια φόρμα επικοινωνίας.

"Άλλα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από τα συστήματα πληροφορικής μας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Πρόκειται για συγκεκριμένα τεχνικά δεδομένα (π.χ. σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο, το λειτουργικό σας σύστημα ή την ώρα που έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας).Αυτά τα δεδομένα θα συλλέγονται αυτόματα μόλις μεταβείτε στο δικό μας ιστότοπο."

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Ορισμένα από τα δεδομένα θα συλλεχθούν έτσι ώστε να μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη διάρκεια του χρόνου σας στον ιστότοπο.Άλλα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της συμπεριφοράς σας ως χρήστη του ιστότοπου.

Ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με τα δεδομένα σας; /strong>

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε, δωρεάν και όποτε το επιλέξετε, πληροφορίες σχετικά με την πηγή των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται για εσάς, τον αποδέκτη των δεδομένων και τον λόγο για τον οποίο τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν επεξεργαστεί. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση εσφαλμένων δεδομένων, τον αποκλεισμό της πρόσβασης στα δεδομένα σας ή τη διαγραφή των δεδομένων σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή σχετικά με αυτό και οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ανακοίνωση νομικού περιεχομένου.Έχετε επίσης δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή για οτιδήποτε έχει σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εργαλεία και εργαλεία ανάλυσης που ανήκουν σε τρίτους παρόχους

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, η συμπεριφορά περιήγησής σας μπορεί να αναλυθεί στατιστικά.Αυτό θα γίνει κυρίως από cookies και τα λεγόμενα προγράμματα ανάλυσης. Η συμπεριφορά περιήγησής σας συνήθως αναλύεται ανώνυμα. δεν θα υπάρχει τρόπος να το εντοπίσετε πίσω σε εσάς. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην ανάλυση της συμπεριφοράς περιήγησής σας ή μπορείτε να την αποτρέψετε με τη μη χρήση ορισμένων εργαλείων. Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό στην ακόλουθη δήλωση προστασίας δεδομένων.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην ανάλυση της συμπεριφοράς περιήγησής σας. Θα ενημερωθείτε σχετικά με τις δυνατότητες εναντίωσης στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

 

2. Γενικές πληροφορίες και υποχρεωτικές πληροφορίες

Προστασία δεδομένων

"Οι χειριστές αυτών των σελίδων λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με τις νόμιμες απαιτήσεις προστασίας δεδομένων και την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων."

Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, θα συλλέγονται διάφορα προσωπικά δεδομένα.Τα προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε δεδομένα που θα σας επέτρεπαν να ταυτοποιηθείτε προσωπικά. Αυτή η δήλωση προστασίας δεδομένων εξηγεί ποια δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο λόγο τα χρησιμοποιούμε.Εξηγεί επίσης πώς και για ποιο σκοπό το κάνουμε αυτό.

Λάβετε υπόψη ότι η μεταφορά δεδομένων μέσω του διαδικτύου (π.χ.μέσω επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ενδέχεται να παρουσιάζει ευπάθειες. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων.

Πληροφορίες σχετικά με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι:

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal
Τηλέφωνο: 02333 911-0
E-Mail: infobilsteingroupcom

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, μόνο του ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (όπως ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.).

 

 

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία δεδομένων

Πολλές πράξεις επεξεργασίας δεδομένων μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας.Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας στείλετε ένα απλό email.Η νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκε πριν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας δεν θα επηρεαστεί από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία σε εποπτική αρχή σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Η αρμόδια εποπτική αρχή σε θέματα προστασίας δεδομένων είναι ο κρατικός υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του ομοσπονδιακού κράτους στο οποίο εδρεύει η εταιρεία μας. Κατάλογος των υπευθύνων προστασίας δεδομένων και τα στοιχεία επικοινωνίας τους διατίθενται στη ακόλουθη διεύθυνση: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαβίβαση δεδομένων που επεξεργαζόμαστε με αυτοματοποιημένα μέσα με τη συγκατάθεσή σας ή για την εκτέλεση μιας σύμβασης σε εσάς ή σε τρίτο μέρος σε κοινώς χρησιμοποιούμενη, μορφή μηχανικής ανάγνωσης. Εάν απαιτείτε τα δεδομένα να μεταφερθούν απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αυτό θα γίνει μόνο εάν είναι τεχνικά εφικτό.

Κρυπτογράφηση SSL και TLS

Για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μεταφοράς εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως οι παραγγελίες ή τα ερωτήματα που μας στέλνετε ως διαχειριστές του ιστότοπου, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL και TLS. Μια κρυπτογραφημένη σύνδεση μπορεί να αναγνωριστεί από το γεγονός ότι η γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από "http://" σε "https://" και την εμφάνιση του εικονιδίου λουκέτου στη γραμμή του προγράμματος περιήγησής σας.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση SSL ή TLS, τα δεδομένα που μας στέλνετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

Πρόσβαση, αποκλεισμός και διαγραφή

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε, δωρεάν και όποτε το επιλέξετε, πληροφορίες σχετικά με τυχόν προσωπικά δεδομένα που τηρούνται για εσάς, την πηγή των δεδομένων, τον αποδέκτη των δεδομένων και τον λόγο για τον οποίο τα προσωπικά σας δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων και τον αποκλεισμό της πρόσβασης σε αυτά. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό ή οποιαδήποτε άλλα θέματα που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ανακοίνωση νομικού περιεχομένου.

 

3. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Νομικά προβλεπόμενος υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Έχουμε ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για την εταιρεία μας.

Sascha Hasselbach
c/o EDV-Fortress
Kronprinzstr. 47-49
40764 Langenfeld
www.datenschutz-extern-nrw.de

Τηλέφωνο: 021732041244
E-mail: privacybilsteingroupcom

 

4. Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας

Cookies

Οι ιστότοποι ενδέχεται να χρησιμοποιούν τα λεγόμενα cookies. Τα cookies δεν προκαλούν καμία ζημιά στον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Ο στόχος των cookies είναι να κάνουμε το περιεχόμενό μας πιο φιλικό προς το χρήστη, πιο αποτελεσματικό και πιο ασφαλές.Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στον υπολογιστή σας.

Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα λεγόμενα "cookies περιόδου λειτουργίας".Διαγράφονται αυτόματα μετά το τέλος της επίσκεψής σας. Άλλα cookies ενδέχεται να αποθηκευτούν στην τελική συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε.Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να ενημερώνεστε για τη χρήση των cookies και να δέχονται cookies μόνο κατά περίπτωση, για να αποκλείσετε την αποδοχή των cookies σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή γενικά και να ενεργοποιήσετε την αυτόματη διαγραφή των cookies όταν κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης. Η λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να επηρεαστεί εάν απενεργοποιηθούν τα cookies.

Τα cookies που απαιτούνται για τη διεξαγωγή διαδικασιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή για την παροχή ορισμένων λειτουργιών που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε (όπως η λειτουργία καλαθιού αγορών) αποθηκεύονται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 του GDPR. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να αποθηκεύει cookies στον υπολογιστή σας για να του επιτρέψει να σας παρέχει μια τεχνικά άψογη, απλοποιημένη υπηρεσία. Εάν άλλα cookies (όπως cookies για την ανάλυση της συμπεριφοράς περιήγησής σας) αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, θα αντιμετωπίζονται ξεχωριστά σε αυτήν τη δήλωση προστασίας.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος του ιστότοπου συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα "αρχεία καταγραφής διακομιστή", τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας μας στέλνει αυτόματα.Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν:

• τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης
• λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται
• διεύθυνση URL παραπομπής
• ώρα του ερωτήματος διακομιστή
• Διεύθυνση IP

Αυτά τα δεδομένα δεν θα διασταυρώνονται με άλλες προελεύσεις δεδομένων.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του GDPR.Το έννομο συμφέρον μας προκύπτει από τους σκοπούς συλλογής δεδομένων που αναφέρονται παρακάτω: Ασφάλεια και σταθερότητα του συστήματος.

Φόρμα επικοινωνίας

Εάν μας υποβάλετε ερωτήματα χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας, οι πληροφορίες που παρέχετε στη φόρμα ερωτήματος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που υποδεικνύετε σε αυτήν, θα αποθηκευτούν από εμάς για την επεξεργασία του ερωτήματος και για τυχόν επακόλουθες ερωτήσεις. Δεν θα διαβιβάσουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Επομένως, τα δεδομένα που εισάγονται στη φόρμα επικοινωνίας θα υποβληθούν σε επεξεργασία αποκλειστικά με τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GDPR). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας στείλετε ένα απλό email. Η νομιμότητα οποιωνδήποτε πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πριν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας δεν θα επηρεαστεί από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Τα δεδομένα που παρέχετε στη φόρμα επικοινωνίας θα παραμείνουν μαζί μας έως ότου μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, έως ότου αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των δεδομένων σας ή έως ότου τα δεδομένα δεν χρειάζεται πλέον να αποθηκεύονται (μετά την επεξεργασία του ερωτήματός σας, για παράδειγμα). Οι υποχρεωτικοί νομικοί κανονισμοί - ιδίως όσον αφορά τις περιόδους διατήρησης - δεν θα επηρεαστούν.

Ερωτήσεις πελατών

Χρησιμοποιούμε το σύστημα έκδοσης εισιτηρίων, Zendesk, μια πλατφόρμα εξυπηρέτησης πελατών της Zendesk Inc., 989 Market Street #300, Σαν Φρανσίσκο, CA 94102, για την επεξεργασία ερωτημάτων πελατών. Για το σκοπό αυτό, συλλέγονται στην ιστοσελίδα μας βασικά δεδομένα όπως όνομα, επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην ανάγκη σας για πληροφορίες. Η Zendesk είναι πιστοποιημένος συμμετέχων στο «Πλαίσιο ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων» και ως εκ τούτου πληροί τις απαιτήσεις για νόμιμη επεξεργασία δεδομένων σύμβασης.

Μπορείτε να βρείτε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από την Zendesk στην Πολιτική Απορρήτου της Zendesk στη διεύθυνση www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Zendesk: privacy@zendesk.comprivacy@zendesk.com " target="_blank" class="external-link-new-window" title="Opens external link in new window" data-htmlarea-external="1">https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/. If you have any questions you can also contact Zendesk’s data protection officer directly: privacy@zendesk.comprivacyzendeskcom

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της φόρμας στον ιστότοπο, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που διαβιβάζονται από εσάς μόνο για την επεξεργασία του συγκεκριμένου ερωτήματός σας. Τα παρεχόμενα δεδομένα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά. Τα δεδομένα που παρέχονται και το ιστορικό μηνυμάτων με το γραφείο εξυπηρέτησης αποθηκεύονται για ερωτήσεις παρακολούθησης και επικοινωνία.

Η χρήση είναι προαιρετική και χρησιμεύει για τη βελτίωση και την επιτάχυνση της εξυπηρέτησης πελατών μας. Εάν δεν συμφωνείτε με τη συλλογή δεδομένων και την αποθήκευση δεδομένων στο εξωτερικό σύστημα της Zendesk, θα σας προσφέρουμε εναλλακτικές επιλογές επικοινωνίας για την υποβολή αιτημάτων εξυπηρέτησης. Μπορείτε να βρείτε επιλογές άμεσης επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου και να δημοσιεύσετε κάτω από το στοιχείο μενού "Επικοινωνία" στο τέλος αυτής της σελίδας.

 

Salesforce Sales Cloud

Χρησιμοποιούμε το Salesforce Sales Cloud για τη διαχείριση των δεδομένων των πελατών. Ο πάροχος είναι salesforce.com Γερμανία GmbH, οδός Erika-Mann.31, 80636 Μόναχο (εφεξής "Salesforce").

Το Salesforce Sales Cloud είναι ένα σύστημα CRM και μας επιτρέπει, μεταξύ άλλων, να διαχειριζόμαστε υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες εκτός από τις επαφές με τους πελάτες και να οργανώνουμε τις πωλήσεις και διαδικασίες επικοινωνίας. Η χρήση του συστήματος CRM μας επιτρέπει επίσης να αναλύουμε τις διαδικασίες που σχετίζονται με τους πελάτες μας. Τα δεδομένα πελατών αποθηκεύονται σε διακομιστές Salesforce. Σε αυτήν τη διαδικασία, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται επίσης να διαβιβαστούν στη μητρική εταιρεία της salesforce.com Germany GmbH, salesforce.com inc, Salesforce Tower, οδός 415 Mission , Σαν Φρανσίσκο, CA 94105, ΗΠΑ.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις δυνατότητες του Salesforce Sales Cloud μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.salesforce.com/de/products/sales-cloud/overview/.

Η χρήση του νέφους πωλήσεων salesforce βασίζεται στην τέχνη.6 παράγραφος 1 στοιχείο στ GDPR. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την αποτελεσματικότερη δυνατή διαχείριση πελατών και επικοινωνία με τους πελάτες.Εφόσον έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθ.6 παράγραφος 1 στοιχείο α GDPR; η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Το Salesforce έχει δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες (BCR) εγκεκριμένους από τη Γαλλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Πρόκειται για δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες που νομιμοποιούν τις διαβιβάσεις εταιρικών δεδομένων σε τρίτες χώρες εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ.Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.salesforce.com/de/blog/2020/07/die-binding-corporate-rules-von-salesforce-erfuellen-hoechste-da.html.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Salesforce: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/ 

 

Σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών

Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών με το Salesforce. Αυτή είναι μια σύμβαση που απαιτείται από το νόμο περί προστασίας δεδομένων, η οποία διασφαλίζει ότι το Salesforce επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σύμφωνα με τον GDPR.

 

5. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Κοινή χρήση περιεχομένου μέσω προσθηκών (Facebook, Google 1, Twitter κ.λπ.)

Το περιεχόμενο στον ιστότοπό μας μπορεί να κοινοποιηθεί σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, το Twitter ή το Google με τρόπους που συμμορφώνονται με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί το εργαλείο ασφαλούς κοινής χρήσης eRecht24 για να το κάνει αυτό.Αυτό το εργαλείο δεν δημιουργεί άμεση επαφή μεταξύ των κοινωνικών δικτύων και των χρηστών έως ότου ο χρήστης κάνει ενεργά κλικ σε ένα από αυτά τα κουμπιά. eRecht24 Safe Sharing Tool to do this. Αυτό το εργαλείο δεν μεταφέρει αυτόματα δεδομένα χρήστη στους χειριστές αυτών των πλατφορμών. Εάν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος σε ένα από τα κοινωνικά δίκτυα και χρησιμοποιεί τα κουμπιά κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook, το Google 1, το Twitter κ.λπ., Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο πληροφοριών όπου ο χρήστης μπορεί να επιβεβαιώσει το κείμενο πριν πατήσει αποστολή.

Οι χρήστες μας μπορούν να μοιράζονται το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου στα κοινωνικά δίκτυα με τρόπους που συμμορφώνονται με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων, χωρίς να επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης κοινωνικών δικτύων να δημιουργούν πλήρη προφίλ προγράμματος περιήγησης.

 

6. Εργαλεία ανάλυσης και διαφήμιση

Αναλυτικά στοιχεία της Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες από την υπηρεσία ανάλυσης ιστού Google Analytics.Ο πάροχος είναι η Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "cookies". Αυτά είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και καθιστούν δυνατή την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου θα διαβιβαστούν κατά κανόνα σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και θα αποθηκευτούν σε αυτήν την τοποθεσία.

Η βάση για την αποθήκευση των cookies του Google Analytics είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του GDPR. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να αναλύσει τη συμπεριφορά των χρηστών προκειμένου να βελτιστοποιηθεί τόσο το περιεχόμενο ιστού όσο και οι διαφημίσεις που εμφανίζονται με αυτό. .

Ανωνυμοποίηση IP

Έχουμε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανωνυμοποίησης IP σε αυτόν τον ιστότοπο. Η Google το χρησιμοποιεί για να συντομεύσει τη διεύθυνση IP σας εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πριν την στείλει στις ΗΠΑ. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί σε αυτήν την τοποθεσία. Ενεργώντας για λογαριασμό του χειριστή αυτού του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αναλύσει τη χρήση του ιστότοπου από εσάς, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και για την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου στον διαχειριστή του ιστότοπου. Η διεύθυνση IP του προγράμματος περιήγησής σας που μεταδίδεται σε σχέση με το Google Analytics δεν θα διασταυρώνεται με άλλα δεδομένα που κατέχει η Google.

Πρόσθετο προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση ενός cookie επιλέγοντας την κατάλληλη ρύθμιση στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου σε πλήρη έκταση σε αυτήν την περίπτωση. Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) από τη συλλογή και την επεξεργασία από την Google με τη λήψη και την εγκατάσταση της διαθέσιμης προσθήκης προγράμματος περιήγησης από τον ακόλουθο σύνδεσμο: tools.google.com/dlpage/gaoptout. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Άρνηση συγκατάθεσης για τη συλλογή δεδομένων

Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. Αυτό θα επιτρέψει ένα cookie εξαίρεσης, το οποίο θα αποτρέψει τη συλλογή των δεδομένων σας σε περίπτωση μελλοντικών επισκέψεων σε αυτόν τον ιστότοπο: Απενεργοποιήστε το Google Analytics. Disable Google Analytics.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων χρήστη από το Google Analytics μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική απορρήτου της Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Δημογραφικά στοιχεία στο Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη λειτουργία "Δημογραφικά χαρακτηριστικά" στο Google Analytics. Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, μπορούν να παραχθούν αναφορές που περιέχουν δηλώσεις σχετικά με την ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών του ιστότοπου. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από την εξατομικευμένη διαφήμιση της Google και δεδομένα επισκεπτών από τρίτους παρόχους. Τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να αντιστοιχηθούν με συγκεκριμένα άτομα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων διαφήμισης στο λογαριασμό σας Google ή να αρνηθείτε να επιτρέψετε στο Google Analytics να συλλέξει τα δεδομένα σας καθόλου, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Ένσταση στη συλλογή των δεδομένων σας".

Google AdWords και Google Conversion Tracking

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google AdWords. Το AdWords είναι ένα πρόγραμμα διαδικτυακής διαφήμισης της Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ηνωμένες Πολιτείες ("Google"). Στο πλαίσιο του Google AdWords χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη "παρακολούθηση μετατροπών". Εάν κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση που τοποθετείται από τη Google, θα κατατεθεί ένα cookie για την παρακολούθηση μετατροπών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετεί το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στον υπολογιστή του χρήστη. Αυτά τα cookies χάνουν την αποτελεσματικότητά τους μετά από 30 ημέρες και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική ταυτοποίηση του χρήστη. Εάν ο χρήστης επισκεφθεί ορισμένες σελίδες σε αυτόν τον ιστότοπο και το cookie δεν έχει λήξει ακόμη, εμείς και η Google είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε ότι ο χρήστης έκανε κλικ στη διαφήμιση και προωθήθηκε σε αυτή τη σελίδα.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google AdWords. Το AdWords είναι ένα πρόγραμμα διαδικτυακής διαφήμισης της Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ηνωμένες Πολιτείες ("Google"). Στο πλαίσιο του Google AdWords χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη "παρακολούθηση μετατροπών". Εάν κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση που τοποθετείται από τη Google, θα κατατεθεί ένα cookie για την παρακολούθηση μετατροπών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετεί το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στον υπολογιστή του χρήστη. Αυτά τα cookies χάνουν την αποτελεσματικότητά τους μετά από 30 ημέρες και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική ταυτοποίηση του χρήστη. Εάν ο χρήστης επισκεφθεί ορισμένες σελίδες σε αυτόν τον ιστότοπο και το cookie δεν έχει λήξει ακόμη, εμείς και η Google είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε ότι ο χρήστης έκανε κλικ στη διαφήμιση και προωθήθηκε σε αυτή τη σελίδα.

Κάθε πελάτης του Google AdWords λαμβάνει ένα διαφορετικό cookie. Τα cookies δεν μπορούν να εντοπιστούν μέσω των ιστότοπων των πελατών της AdWords. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη βοήθεια των cookies μετατροπής χρησιμεύουν για την παραγωγή στατιστικών μετατροπής για τους πελάτες AdWords που έχουν επιλέξει την παρακολούθηση μετατροπής. Ως αποτέλεσμα, οι πελάτες ενημερώνονται για το συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στη διαφήμισή τους και προωθήθηκαν σε έναν ιστότοπο με ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών. Ωστόσο, δεν λαμβάνουν καμία πληροφορία με την οποία οι χρήστες θα μπορούσαν να ταυτοποιηθούν προσωπικά. Εάν δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στην παρακολούθηση, μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτή τη χρήση απενεργοποιώντας απλώς το cookie παρακολούθησης μετατροπής της Google μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο στις ρυθμίσεις χρήστη. Τότε δεν θα συμπεριληφθείτε στα στατιστικά στοιχεία παρακολούθησης μετατροπών. Η βάση για την αποθήκευση των "cookies μετατροπής" είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του GDPR. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να αναλύει τη συμπεριφορά των χρηστών, προκειμένου να βελτιστοποιήσει τόσο το περιεχόμενο του ιστότοπού του όσο και τη διαφήμιση που προβάλλεται με αυτόν. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google AdWords και την παρακολούθηση μετατροπών της Google στην πολιτική απορρήτου της Google: www.google.de/policies/privacy/. https://www.google.de/policies/privacy/

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να σας ενημερώνει για τη χρήση των cookies και να δέχεται cookies μόνο κατά περίπτωση, να εμποδίζει την αποδοχή cookies σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή γενικά και να επιτρέπει την αυτόματη διαγραφή των cookies όταν κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης. Η λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να μειωθεί εάν τα cookies απενεργοποιηθούν.

Google Remarketing

This website uses the functions of Google Analytics Remarketing. The provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Remarketing analyses your usage behaviour on our website (e.g. clicking specific products) in order to sort you into specific marketing target groups and to then play out matching marketing messages for you when you visit other online offers (remarketing or retargeting).

Furthermore, the marketing target groups created with Google Remarketing can be linked with device-comprehensive functions of Google. This way, interest-related, personalised marketing messages adjusted to you based on your earlier usage and surfing behaviour on one terminal device (e.g. mobile phone) can also be displayed on another one of your terminal devices (e.g. tablet or computer).

If you have a Google account, you can object to personalised marketing under the following link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

.Google Remarketing is used based on your consent in accordance with point (a) of Article 6 (1) of the GDPR; you may withdraw your consent at any time.

For further information and the data protection policy provisions, see the privacy policy of Google at: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

 

7. Ενημερωτικό δελτίο

NΔεδομένα ενημερωτικού δελτίου

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο που προσφέρεται στον ιστότοπο, θα χρειαστούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας καθώς και πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να επαληθεύσουμε ότι είστε ο κάτοχος της συγκεκριμένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ότι έχετε συμφωνήσει να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο. Πρόσθετα δεδομένα συλλέγονται μόνο σε εθελοντική βάση ή καθόλου. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή των ζητούμενων πληροφοριών και δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.

Η επεξεργασία των δεδομένων που εισάγονται στη φόρμα εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο γίνεται αποκλειστικά με τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) GDPR). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση δεδομένων, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τη χρήση της για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ακολουθώντας το σύνδεσμο "διαγραφή" στο ενημερωτικό δελτίο. Η νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο μέχρι να ακυρώσετε την εγγραφή σας και θα διαγράψουμε τα δεδομένα όταν διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο. Τα δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για άλλους σκοπούς (π.χ. διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την περιοχή μελών) δεν θα επηρεαστούν.

MailChimp

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της MailChimp για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Ο πάροχος είναι η Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, ΗΠΑ. Το MailChimp είναι μια υπηρεσία η οποία, μεταξύ άλλων, επιτρέπει την οργάνωση και την ανάλυση της διανομής ενημερωτικών δελτίων. Εάν παρέχετε δεδομένα (όπως τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας) ώστε να σας αποσταλεί ένα ενημερωτικό δελτίο, αυτά θα αποθηκεύονται στους διακομιστές της MailChimp στις ΗΠΑ.

Το MailChimp είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με την "Ασπίδα Προστασίας Απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ". Η "Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων" είναι μια συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των ΗΠΑ, η οποία υποτίθεται ότι εγγυάται τη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό πρότυπο προστασίας δεδομένων στις ΗΠΑ.

Με τη βοήθεια του MailChimp θα είμαστε σε θέση να αναλύουμε τις καμπάνιες ενημερωτικών δελτίων. Όταν ανοίγετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται με το MailChimp, ένα αρχείο που περιλαμβάνεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ένα λεγόμενο web beacon) θα συνδεθεί με τους διακομιστές του MailChimp στις ΗΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο θα διαπιστωθεί εάν ένα email ενημερωτικού δελτίου έχει ανοιχτεί και σε ποιους συνδέσμους έχει γίνει κλικ. Θα συλλεχθούν επίσης τεχνικές πληροφορίες (όπως η ώρα επίσκεψης, η διεύθυνση IP, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα). Δεν θα είναι δυνατόν να αντιστοιχηθούν αυτές οι πληροφορίες με συγκεκριμένους παραλήπτες του ενημερωτικού δελτίου. Θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη στατιστική ανάλυση των εκστρατειών ενημερωτικών δελτίων. Τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη προσαρμογή μελλοντικών ενημερωτικών δελτίων στα ενδιαφέροντα των παραληπτών.

Εάν δεν επιθυμείτε την ανάλυση των δεδομένων σας από το MailChimp, θα πρέπει να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο. Για να σας επιτρέψουμε να το κάνετε αυτό, παρέχουμε έναν σύνδεσμο σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ενημερωτικού δελτίου. Μπορείτε επίσης να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο απευθείας στον ίδιο τον ιστότοπο.

Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) GDPR). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή διαγράφοντας το ενημερωτικό δελτίο. Η νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε προκειμένου να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο μέχρι να ακυρώσετε την εγγραφή σας και θα τα διαγράψουμε τόσο από τους διακομιστές μας όσο και από τους διακομιστές της MailChimp όταν διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο. Τα δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για άλλους σκοπούς (π.χ. διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την περιοχή μελών) δεν θα επηρεαστούν.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της MailChimp στη διεύθυνση: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Σύναψη συμφωνίας επεξεργασίας δεδομένων

Έχουμε συνάψει μια λεγόμενη "συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων" με την MailChimp, στην οποία απαιτήσαμε από την MailChimp να προστατεύει τα δεδομένα των πελατών μας και να μην τα μοιράζεται με τρίτους. Αυτή η συμφωνία μπορεί να προβληθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

123formbuilder

Χρησιμοποιούμε τη λειτουργία του τρίτου παρόχου, 123formbuilder (123FormBuilder, Flavia Palace, Vladimirescu n° 10, Ground Floor 300195, Timisoara, Romania, EU), σε αυτόν τον ιστότοπο.

Όλες οι φόρμες επικοινωνίας έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν με το 123formbuilder.

Η 123formbuilder χρησιμοποιεί τον διακομιστή Amazon AWS για τις υπηρεσίες της, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα βρίσκεται στις ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα που εισάγετε διαχειρίζονται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται σε αυτόν τον διακομιστή Amazon AWS.

Η Amazon AWS είναι πιστοποιημένος συμμετέχων στο Πλαίσιο Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ και στο Πλαίσιο Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου Ελβετίας-ΗΠΑ.

Η Amazon AWS έχει δεσμευτεί να χειρίζεται όλα τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνει από μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή της Ελβετίας σύμφωνα με τις ισχύουσες αρχές του πλαισίου ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικότητας στον κατάλογο της Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικότητας του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ στη διεύθυνση https://www.privacyshield.gov/welcome.

Η 123formbuilder παρέχει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τον GDPR και λαμβάνει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τους ακόλουθους συνδέσμους:

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα: https://www.123formbuilder.com/how-do-we-handle-service-security/

Συμμόρφωση GDPR:https://www.123formbuilder.com/gdpr-compliance/

Πολιτική cookie: https://www.123formbuilder.com/cookie-policy/

Χρησιμοποιείτε τις φόρμες επικοινωνίας μας μόνο αν συμφωνείτε πλήρως με την Πολιτική Απορρήτου της 123formbuilder. Χρησιμοποιώντας τις φόρμες επικοινωνίας μας, συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όπως εξηγείται παραπάνω. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά.

SurveyMonkey

Προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας για εσάς, σας ενθαρρύνουμε να συμμετέχετε σε έρευνες. Δημιουργούμε και επεξεργαζόμαστε τις έρευνές μας χρησιμοποιώντας το SurveyMonkey, μια υπηρεσία που παρέχεται από την SurveyMonkey Europe UC 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Δουβλίνο, Ιρλανδία. Κατ' αρχήν, οι έρευνές μας διεξάγονται χωρίς προσωπικές πληροφορίες και δεν μπορούμε να αντιστοιχίσουμε τις απαντήσεις σας με το πρόσωπό σας. Ως εκ τούτου, δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μέσω του SurveyMonkey.

Ωστόσο, το SurveyMonkey μπορεί να επεξεργάζεται ορισμένα δεδομένα υπό τη δική του δικαιοδοσία όταν συμμετέχετε στην έρευνα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τρέχουσα Πολιτική Απορρήτου της SurveyMonkey, η οποία είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση URL: https://www.surveymonkey.de/mp/legal/privacy-policy/

 

8. Συνδέσεις και εργαλεία

YouTube

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί πρόσθετα από τον ιστότοπο YouTube που λειτουργεί από την Google. Ο διαχειριστής του ιστότοπου είναι η YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ.

Εάν επισκεφθείτε κάποια από τις σελίδες μας που διαθέτουν ένα πρόσθετο YouTube, θα δημιουργηθεί μια σύνδεση με τους διακομιστές του YouTube. Ο διακομιστής YouTube θα ενημερωθεί έτσι για το ποια από τις σελίδες μας έχετε επισκεφθεί.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο YouTube, θα επιτρέψετε στο YouTube να κατανείμει το ιστορικό περιήγησής σας απευθείας στο προσωπικό σας προφίλ. Μπορείτε να το αποτρέψετε αυτό αποσυνδεόμενοι από το λογαριασμό σας στο YouTube.

Χρησιμοποιούμε το YouTube για να παρουσιάσουμε τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες με ελκυστικό τρόπο. Αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του GDPR.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων των χρηστών στην πολιτική απορρήτου του YouTube στη διεύθυνση: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Web γραμματοσειρές της Google

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη απεικόνιση των γραμματοσειρών, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις λεγόμενες γραμματοσειρές ιστού που παρέχονται από την Google. Όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, το πρόγραμμα περιήγησής σας φορτώνει τις απαραίτητες γραμματοσειρές ιστού στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησής σας, προκειμένου να εμφανίζονται σωστά τα κείμενα και οι γραμματοσειρές.

Για το σκοπό αυτό, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε πρέπει να συνδεθεί με τους διακομιστές της Google. Με αυτόν τον τρόπο, η Google ενημερώνεται ότι ο ιστότοπός μας έχει επισκεφθεί μέσω της διεύθυνσης IP σας. Χρησιμοποιούμε τις γραμματοσειρές Google Web Fonts για να εμφανίζουμε την ηλεκτρονική μας πλατφόρμα με συνεπή και ελκυστικό τρόπο. Αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του GDPR.

Εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει γραμματοσειρές ιστού, ο υπολογιστής σας θα χρησιμοποιήσει μια τυπική γραμματοσειρά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γραμματοσειρές ιστού της Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση developers.google.com/fonts/faq και στην Πολιτική απορρήτου της Google: https://developers.google.com/fonts/faq and in Google’s Privacy Policy: https://www.google.com/policies/privacy/.

Χάρτες Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Maps μέσω ενός API. Ο πάροχος είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ.

Η αποθήκευση της διεύθυνσης IP σας είναι απαραίτητη προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία των Χαρτών Google. Αυτές οι πληροφορίες μεταφέρονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, όπου και αποθηκεύονται. Ο πάροχος αυτού του ιστότοπου δεν έχει καμία επιρροή στη διαβίβαση δεδομένων.

Η χρήση του Google Χάρτες γίνεται για να διασφαλιστεί η ελκυστική παρουσίαση της ηλεκτρονικής μας υπηρεσίας και για να είναι εύκολη η εύρεση μιας από τις τοποθεσίες που αναφέρονται στον ιστότοπό μας. Αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του GDPR.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των δεδομένων των χρηστών στην πολιτική απορρήτου της Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.