Pāriet uz galveno saturu

1. Datu aizsardzība

Vispārīga informācija

Turpmāk minētā informācija sniedz vienkāršu pārskatu par to, kas notiek ar jūsu personas datiem, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni. Personas dati ir jebkuri dati, kas ļauj jūs identificēt personīgi. Detalizēta informācija par datu aizsardzību ir pieejama mūsu datu aizsardzības paziņojumā.

Datu vākšana mūsu tīmekļa vietnē

Kas ir atbildīgs par datu vākšanu šajā tīmekļa vietnē?

Datu apstrādi šajā tīmekļa vietnē veic tīmekļa vietnes operators. Tīmekļa vietnes operatora kontaktinformācija ir atrodama šīs tīmekļa vietnes juridiskajā paziņojumā.

Kā mēs apkopojam jūsu datus?

Daļa no datiem, ko mēs par jums apkopojam, ir dati, ko jūs sniedzat mums paši. Tie var būt, piemēram, dati, ko jūs ievadāt saziņas veidlapā.

Citus datus automātiski apkopo mūsu IT sistēmas, kad jūs apmeklējat tīmekļa vietni. Tie ir tehniskie dati (piemēram, par jūsu interneta pārlūkprogrammu, operētājsistēmu vai laiku, kad piekļūstat mūsu tīmekļa vietnei). Šie dati tiek apkopoti automātiski, tiklīdz jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni.

Kādam mērķim mēs izmantojam jūsu datus?

Daļa datu tiek apkopota, lai mēs varētu nodrošināt, ka jūsu vietnes apmeklējums norit bez problēmām. Citi dati var tikt izmantoti, lai analizētu jūsu kā tīmekļa vietnes lietotāja uzvedību.

Kādas ir jūsu tiesības saistībā ar saviem datiem?

Jums ir tiesības bez maksas un jebkurā laikā saņemt informāciju par personas datu, kas ir par jums saglabāti, avotu, datu saņēmēju un iemeslu, kāpēc jūsu personas dati tiek apstrādāti. Jums ir arī tiesības pieprasīt nepareizu datu labošanu, piekļuves bloķēšanu jūsu datiem un jūsu datu dzēšanu. Jūs varat jebkurā laikā sazināties ar mums saistībā ar šo un citiem jautājumiem par personas datiem, izmantojot juridiskajā paziņojumā norādīto adresi. Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei par jebkādiem jautājumiem saistībā ar jūsu personas datiem.

Analīzes rīki un trešās puses pakalpojumu sniedzēju rīki

Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, jūsu pārlūkošanas paradumi var tikt statistiski analizēti. To galvenokārt nodrošina sīkdatnes un tā sauktās analītikas programmas. Jūsu pārlūkošanas paradumi parasti tiks analizēti anonīmi; tos nebūs iespējams saistīt ar jums. Jūs varat iebilst pret savu pārlūkošanas paradumu analizēšanu vai nepieļaut to, nelietojot noteiktus rīkus. Detalizētu informāciju par šo jautājumu iespējams atrast šajā datu aizsardzības paziņojumā.

Jūs varat iebilst pret savu pārlūkošanas paradumu analizēšanu. Jūs tiksiet informēts par iespējām iebilst šajā datu aizsardzības paziņojumā.

 

2. Vispārīga informācija un obligāta informācija

Datu aizsardzība

Šo vietņu operatori ļoti rūpīgi attiecas pret jūsu personas datu aizsardzību. Mēs apstrādāsim jūsu personas datus konfidenciāli un saskaņā ar obligātajām datu aizsardzības prasībām un šo datu aizsardzības paziņojumu.

Jums izmantojot šo vietni, tiks apkopoti dažādi personas dati. Personas dati ir jebkuri dati, kas ļauj jūs identificēt personīgi. Šajā datu aizsardzības paziņojumā ir paskaidrots, kādus datus mēs apkopojam un kādam nolūkam tos izmantojam. Tajā arī izskaidrots, kā un kādam nolūkam mēs to darām.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka datu pārsūtīšana internetā (piemēram, izmantojot e-pasta saziņu) var radīt ievainojamību. Nav iespējams pilnībā aizsargāt datus no trešo pušu piekļuves.

Informācija par datu pārzini

Atbildīgais pārzinis par datu apstrādi šajā tīmekļa vietnē:

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal

Tālrunis: 02333 911-0
E-pasts: info@bilsteingroup.com

Pārzinis ir fiziska vai juridiska persona, kas vienatnē vai kopīgi ar citiem nosaka personas datu (piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta adrešu utt.) apstrādes mērķus un līdzekļus.

 

Withdrawing your con – Piekrišanas atsaukums

Daudzas datu apstrādes darbības var veikt tikai ar jūsu nepārprotamu piekrišanu. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu. Jums tikai jānosūta mums vienkāršs e-pasta ziņojums. Jūsu piekrišanas atsaukums neietekmēs pirms piekrišanas atsaukšanas veiktās datu apstrādes likumību

Tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai pārraudzības iestādei

Datu subjektam ir tiesības iesniegt pārraudzības iestādē sūdzību par datu aizsardzības tiesību aktu pārkāpumiem. Atbildīgā pārraudzības iestāde datu aizsardzības jautājumos ir valsts datu aizsardzības amatpersona tajā federālajā zemē, kurā ir reģistrēta mūsu uzņēmuma juridiskā adrese. Datu aizsardzības speciālistu saraksts un viņu kontaktinformācija ir atrodama šajā tīmekļa vietnē: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības saņemt datus, kurus mēs ar jūsu piekrišanu vai līguma izpildei apstrādājam ar automatizētiem līdzekļiem, saņemot tos pašam vai nosūtot trešajai pusei izplatītā mašīnlasāmā formātā. Ja vēlaties, lai dati tiktu tieši pārsūtīti citam pārzinim, tas tiks darīts tikai tad, ja tas ir tehniski iespējams.

SSL un TLS šifrēšana

Drošības apsvērumu dēļ un lai aizsargātu konfidenciāla satura pārsūtīšanu, piemēram, pasūtījumus vai pieprasījumus, ko jūs nosūtāt mums kā tīmekļa vietnes operatoriem, šajā vietnē tiek izmantota SSL un TLS šifrēšana. Šifrētu savienojumu iespējams atpazīt pēc tā, ka pārlūkprogrammas adreses josla mainās no „http://” uz „https://”, bet pārlūkprogrammas joslā parādās piekaramās atslēgas ikona.

Ja ir iespējota SSL vai TLS šifrēšana, trešās puses nevar nolasīt datus, ko jūs mums nosūtāt.

Piekļuve, bloķēšana un dzēšana

Jums ir tiesības bez maksas un jebkurā laikā saņemt informāciju par jūsu personas datiem, kas tiek glabāti, datu avotu, datu saņēmēju un iemeslu, kāpēc jūsu personas dati tika apstrādāti, un jums ir tiesības pieprasīt datu labošanu, dzēšanu vai piekļuves bloķēšanu tiem. Ja jums ir kādi jautājumi par šo vai citiem ar personas datiem saistītiem jautājumiem, varat sazināties ar mums, izmantojot juridiskajā paziņojumā norādīto adresi.

 

3. Datu aizsardzības speciālists

Likumā noteikts datu aizsardzības speciālists

Mēs savā uzņēmumā esam iecēluši datu aizsardzības speciālistu.

Sascha Hasselbach
c/o EDV-Fortress
Kronprinzstr. 47-49
40764 Langenfeld
www.datenschutz-extern-nrw.de

Tālrunis: 021732041244
E-pasts: privacy@bilsteingroup.com

 

4. Datu vākšana mūsu tīmekļa vietnē

Sīkdatnes

Tīmekļa vietnēs var tikt izmantotas tā sauktās sīkdatnes. Sīkdatnes nekaitē datoram un nesatur vīrusus. Sīkdatņu mērķis ir padarīt mūsu saturu draudzīgāku lietotājiem, efektīvāku un drošāku. Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, ko pārlūkprogramma saglabā jūsu datorā.

Lielākā daļa mūsu izmantoto sīkdatņu ir tā sauktās “sesijas sīkdatnes”. Pēc jūsu apmeklējuma beigām tās tiek automātiski izdzēstas. Citas sīkdatnes var tikt saglabātas jūsu gala ierīcē, līdz tās izdzēšat. Šīs sīkdatnes nākamajā apmeklējuma reizē ļauj mums atpazīt jūsu pārlūkprogrammu.

Jūs varat konfigurēt savu pārlūkprogrammu tā, lai saņemtu informāciju par sīkdatņu lietošanu un akceptētu sīkdatnes tikai katrā atsevišķā gadījumā, bloķētu sīkdatņu akceptēšanu noteiktos gadījumos vai vienmēr un iespējotu sīkdatņu automātisku dzēšanu, aizverot pārlūkprogrammu. Šīs vietnes funkcionalitāte var tikt traucēta, ja sīkdatnes ir deaktivizētas.

Sīkdatnes, kas nepieciešamas elektronisko sakaru procesu izpildei vai lai nodrošinātu noteiktas funkcijas, ko vēlaties lietot (piemēram, iepirkumu groza funkcija), tiek glabātas saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f. apakšpunktu. Tīmekļa vietnes operatoram ir likumīgas intereses saglabāt jūsu datorā sīkdatnes, lai varētu jums nodrošināt tehniski nevainojamu un optimizētu pakalpojumu. Ja datorā tiek glabātas citas sīkdatnes (piemēram, sīkdatnes jūsu pārlūkošanas paradumu analizēšanai), tās šajā aizsardzības paziņojumā tiks apskatītas atsevišķi.

Servera žurnālfaili

Vietnes nodrošinātājs automātiski apkopo un uzglabā informāciju tā sauktajos “servera žurnālfailos”, kurus mums automātiski nosūta pārlūkprogramma. Šajā informācijā iekļauts:

• pārlūkprogrammas veids un versija;
• izmantotā operētājsistēma;
• nosūtītāja URL;
• servera pieprasījuma laiks; 
• IP adrese.

Šie dati nebūs savstarpēji saistīti ar citiem datu avotiem.

Datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f. apakšpunkts. Mūsu likumīgās intereses izriet no turpmāk uzskaitītajiem datu apkopošanas mērķiem. Sistēmas drošība un stabilitāte.

Saziņas veidlapa

Ja iesniedzat mums vaicājumus, izmantojot saziņas veidlapu, mēs saglabāsim informāciju, ko norādāt vaicājuma veidlapā, tostarp tajā norādīto kontaktinformāciju, lai apstrādātu vaicājumu un visus papildu jautājumus. Mēs nenodosim šos datus tālāk bez jūsu piekrišanas.

Tādējādi saziņas veidlapā norādītie dati tiks apstrādāti tikai ar jūsu piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta a. apakšpunkts). Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā. Jums tikai jānosūta mums vienkāršs e-pasta ziņojums. Jūsu piekrišanas atsaukums neietekmēs pirms piekrišanas atsaukšanas jau veikto datu apstrādes operāciju likumību.

Saziņas veidlapā sniegtie dati paliks mūsu rīcībā, līdz jūs pieprasīsiet mums tos dzēst, līdz atsauksiet savu piekrišanu datu uzglabāšanai vai līdz datus vairs nebūs nepieciešams uzglabāt (piemēram, pēc jūsu pieprasījuma apstrādes). Obligātās tiesību normas, it īpaši saistībā ar glabāšanas periodiem, netiek skartas. 

Klientu pieprasījumi

Klientu pieprasījumu apstrādei mēs izmantojam Zendesk biļešu sistēmas klientu apkalpošanas platformu, ko nodrošina Zendesk Inc., 989 Market Street #300, Sanfrancisko, CA 94102. Šim mērķim mūsu tīmekļa vietnē tiek apkopoti svarīgi dati, piemēram, vārds, uzvārds, pasta adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, lai varētu atbildēt uz jūsu informācijas pieprasījumu. Zendesk ir sertificēts “Privacy Shield Framework” dalībnieks un tādējādi atbilst likumīgas līguma datu apstrādes prasībām.

etalizētāku informāciju par Zendesk veikto datu apstrādi iespējams atrast Zendesk konfidencialitātes politikā vietnē https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/. Ja jums ir radušies jautājumi, varat arī tieši sazināties ar Zendesk datu aizsardzības speciālistu: privacy@zendesk.comprivacy@zendesk.com

Ja sazināsieties ar mums pa e-pastu vai izmantojot tīmekļa vietnes veidlapu, mēs izmantosim jūsu nosūtītos datus tikai jūsu konkrētā pieprasījuma apstrādei. Sniegtie dati ir konfidenciāli. Sniegtie dati un mūsu pakalpojumu dienesta ziņojumu vēsture tiek saglabāta turpmākiem jautājumiem un saziņai.

To izmantošana nav obligāta, un to nolūks ir uzlabot un paātrināt mūsu klientu apkalpošanu. Ja nepiekrītat datu apkopošanai un datu glabāšanai Zendesk ārējā sistēmā, mēs jums piedāvāsim citas saziņas iespējas pakalpojumu pieprasījumu iesniegšanai. Tiešās saziņas iespējas, izmantojot tālruni un pastu, ir norādītas šīs lapas apakšā punktā “Kontaktinformācija”.

 

Salesforce Sales Cloud

Klientu datu pārvaldībai mēs izmantojam rīku Salesforce Sales Cloud, ko nodrošina salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636, Minhene (turpmāk tekstā – „Salesforce“).

Salesforce Sales Cloud ir klientu attiecību pārvaldības (CRM) sistēma, kas ļauj mums pārvaldīt esošo un potenciālo klientu datus, klientu kontaktinformāciju, organizēt pārdošanas un saziņas procesus un veikt citas darbības. CRM sistēmas izmantošana mums ļauj arī analizēt savus ar klientiem saistītos procesus. Klientu dati tiek glabāti Salesforce serveros. Šajā procesā personas dati var tikt pārsūtīti uz salesforce.com Germany GmbH mātesuzņēmumu salesforce.com inc, Salesforce Tower, 415 Mission Street, Sanfrancisko, CA 94105, ASV.

Detalizēta informācija par Salesforce Sales Cloud funkcijām ir pieejama šeit:https://www.salesforce.com/de/products/sales-cloud/overview/.

Salesforce Sales Cloud lietošana notiek saskaņā ar VDAR 6. panta 1. daļas f) apakšpunktu. Tīmekļa vietnes uzturētājam ir leģitīmas intereses nodrošināt maksimāli efektīvu klientu pārvaldību un saziņu ar klientiem. Ja tiek pieprasīta atbilstoša piekrišana, apstrāde notiek tikai un vienīgi saskaņā ar VDAR 6. panta 1. daļas a) apakšpunktu; piekrišanu iespējams jebkurā laikā atsaukt. p>

Salesforce ir izstrādājuši saistošos korporatīvos noteikumus (BCR), ko ir apstiprinājusi Francijas datu aizsardzības uzraudzības iestāde. Tie ir saistoši korporatīvie noteikumi, kas veido leģitīmu pamatu datu pārsūtīšanai uz trešajām valstīm ārpus ES un EEZ. Detalizēta informācija ir pieejama šeit: https://www.salesforce.com/de/blog/2020/07/die-binding-corporate-rules-von-salesforce-erfuellen-hoechste-da.html.

Detalizētu informāciju skatiet Salesforce konfidencialitātes politikā:https://www.salesforce.com/de/company/privacy/ 

 

Līgums par pasūtījumu apstrādi

Mēs esam noslēguši līgumu par pasūtījumu apstrādi ar Salesforce. Tas ir līgums, kuru pieprasa datu aizsardzības likumdošana un kas nodrošina, ka Salesforce apstrādā mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju personas datus saskaņā ar mūsu norādījumiem un VDAR prasībām.

 

5. Sociālie mediji

Satura kopīgošana, izmantojot spraudņus (Facebook, Google+1, Twitter utt.)

Mūsu vietnes saturu iespējams kopīgot sociālajos tīklos, piemēram, Facebook, Twitter vai Google+, tādā veidā, kas atbilst datu aizsardzības noteikumiem. Lai to izdarītu, šajā lapā tiek izmantots eRecht24 drošas kopīgošanas rīks. Šis rīks neveido tiešu kontaktu starp sociālajiem tīkliem un lietotājiem, kamēr lietotājs aktīvi nenoklikšķina uz kādas no šīm pogām.

Šis rīks automātiski nepārsūta lietotāju datus šo platformu operatoriem. Ja lietotājs ir pieteicies kādā no sociālajiem tīkliem un izmanto Facebook, Google+1, Twitter u.c. sociālās pogas, parādīsies informācijas logs, kurā lietotājs var apstiprināt tekstu pirms nosūtīšanas.

Mūsu lietotāji var kopīgot šīs vietnes saturu sociālajos tīklos tādā veidā, kas atbilst datu aizsardzības noteikumiem, neļaujot sociālo tīklu operatoriem izveidot pilnu pārlūkprogrammas profilu.

 

6. Analītikas rīki un reklāma

Google Analytics

Šī tīmekļa vietne izmanto tīmekļa analīzes pakalpojuma Google Analytics funkcijas. Pakalpojuma sniedzējs ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV.

Pakalpojumā Google Analytics tiek izmantotas tā sauktās sīkdatnes. Tie ir jūsu datorā saglabātie teksta faili, kas ļauj analizēt, kā jūs izmantojat šo vietni. Sīkdatnes ģenerētā informācija par šīs vietnes izmantošanu parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV un saglabāta tur.

Google Analytics sīkdatņu glabāšanas pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta f. apakšpunkts. Tīmekļa vietnes operatoram ir likumīga interese analizēt lietotāju paradumus, lai optimizētu gan tīmekļa saturu, gan tajā parādīto reklāmu.

IP anonimizācija

Šajā vietnē ir aktivizēta IP anonimizācijas funkcija. Google to izmanto, lai saīsinātu jūsu IP adresi Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās Eiropas Ekonomikas zonas līguma parakstītājvalstīs pirms nosūtīšanas uz ASV. Pilna IP adrese tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV un saīsināta tur tikai izņēmuma gadījumos. Rīkojoties šīs tīmekļa vietnes operatora vārdā, Google izmantos šo informāciju, lai analizētu, kā jūs izmantojat vietni, sagatavotu pārskatus par tīmekļa vietnes aktivitāti un sniegtu tīmekļa vietnes operatoram citus pakalpojumus, kas saistīti ar tīmekļa vietnes un interneta lietošanu. Jūsu pārlūkprogrammas IP adrese, kas tiek pārraidīta saistībā ar pakalpojumu Google Analytics, netiks saistīta ar citiem Google glabātajiem datiem.

Pārlūkprogrammas spraudnis

Jūs varat nepieļaut sīkdatņu saglabāšanu, izvēloties atbilstošu iestatījumu pārlūkprogrammā. Tomēr ņemiet vērā, ka šajā gadījumā nevarēsiet pilnībā izmantot visas šīs vietnes funkcijas. Turklāt jūs varat aizliegt Google uzkrāt un apstrādāt datus, kas iegūti no sīkdatnes un ir saistīti ar jūsu tīmekļa vietnes izmantošanu (tostarp jūsu IP adresi), lejupielādējot un uzstādot tīmekļa pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams saitē: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
 

Datu apkopošanas atļaujas atteikums

Jūs varat neļaut Google Analytics apkopot jūsu datus, noklikšķinot uz šīs saites. Tas iespējos atsacīšanās sīkdatni, kas neļaus apkopot jūsu datus, kad nākamreiz apmeklēsiet šo vietni: .

Papildu informācija par to, kā pakalpojumā Google Analytics tiek apstrādāti lietotāju dati, ir atrodama Google konfidencialitātes politikā: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Demogrāfiskie dati Google Analytics pakalpojumā

Šajā vietnē tiek izmantotas pakalpojuma Google Analytics demogrāfisko datu funkcijas. Izmantojot šo funkciju, iespējams sagatavot pārskatus par vietnes apmeklētāju vecumu, dzimumu un interesēm. Šie dati ir iegūti no Google personalizētajām reklāmām un apmeklētāju datiem no trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem. Šos datus nevar piesaistīt konkrētām personām. Jūs varat jebkurā laikā atspējot šo funkciju savā Google kontā vai neļaut Google Analytics pakalpojumam apkopot jūsu datus, kā norādīts sadaļā “Iebildums pret jūsu datu apkopošanu”.

Google AdWords un Google reklāmguvumu uzskaite

Šī tīmekļa vietne izmanto pakalpojumu Google AdWords. AdWords ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV (“Google”) tiešsaistes reklāmas programma.

Google AdWords ietvaros mēs izmantojam tā saukto reklāmguvumu uzskaiti. Ja jūs noklikšķiniet uz Google izvietotas reklāmas, jūsu datorā tiek ievietota sīkdatne reklāmguvumu uzskaitei. Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kurus interneta pārlūks ievieto lietotāja datorā. Šīs sīkdatnes pārstāj darboties pēc 30 dienām, un tos nevar izmantot lietotāja personiskai identificēšanai. Ja lietotājs apmeklē noteiktas lapas šajā tīmekļa vietnē un sīkdatne vēl darbojas, mēs un Google varam redzēt, ka lietotājs ir noklikšķinājis uz reklāmas un ir pārsūtīts uz šo lapu.

Katrs Google AdWords klients saņem atšķirīgu sīkdatni. Sīkdatnes nevar izsekot, izmantojot AdWords klientu tīmekļa vietnes. Informācija, kas tiek apkopota, izmantojot reklāmguvumu sīkdatnes, piedāvā reklāmguvumu statistiku tiem AdWords klientiem, kuri ir izvēlējušies reklāmguvumu izsekošanu. Tādējādi klienti tiek informēti par to lietotāju kopējo skaitu, kuri ir noklikšķinājuši uz viņu reklāmas un ir pārsūtīti uz vietni ar reklāmguvumu izsekošanas birku. Taču viņi nesaņem nekādu informāciju, ar kuras palīdzību lietotāji varētu tikt personīgi identificēti. Ja jūs nevēlaties piedalīties izsekošanā, varat iebilst pret šādu lietošanu, vienkārši atspējojot Google reklāmguvumu uzskaites sīkdatni savas interneta pārlūkprogrammas lietotāja iestatījumos. Tad jūs netiksiet iekļauts reklāmguvumu izsekošanas statistikā. „Reklāmguvumu sīkdatņu“ uzglabāšanas pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta f. apakšpunkts. Tīmekļa vietnes operatoram ir likumīga interese analizēt lietotāju paradumus, lai optimizētu gan tīmekļa saturu, gan tajā parādīto reklāmu. Detalizētu informāciju par Google AdWords un Google reklāmguvumu izsekošanu varat atrast Google konfidencialitātes politikā:

www.google.de/policies/privacy/

 

Jūs varat konfigurēt savu pārlūkprogrammu tā, lai saņemtu informāciju par sīkdatņu lietošanu un akceptētu sīkdatnes tikai katrā atsevišķā gadījumā, bloķētu sīkdatņu akceptēšanu noteiktos gadījumos vai vienmēr un iespējotu sīkdatņu automātisku dzēšanu, aizverot pārlūkprogrammu. Šīs vietnes funkcionalitāte var tikt traucēta, ja sīkdatnes ir deaktivizētas.

 

Google atkārtotais mārketings

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas pakalpojuma Google Analytics atkārtotā mārketinga funkcijas. Nodrošinātājs ir Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija.

Google atkārtotais mārketings analizē jūsu darbības mūsu tīmekļa vietnē (piemēram, klikšķus uz noteiktiem produktiem), lai kategorizētu jūs noteiktās mārketinga mērķgrupās un tad piedāvātu jums atbilstošus mārketinga ziņojumus, kad jūs apmeklējat citus piedāvājumus tiešsaistē (atkārtotais mārketings jeb atkārtota mērķauditorijas atlase).

Turklāt ar Google atkārtoto mārketingu izveidotās mārketinga mērķgrupas var piesaistīt visaptverošām Google piedāvātām ierīces funkcijām. Tādā veidā jums pielāgoti, ar interesēm saistīti, personalizēti mārketinga ziņojumi, balstoties uz jūsu iepriekšējām lietošanas un pārlūkošanas darbībām vienā ierīcē (piemēram, mobilajā tālrunī) var tikt attēloti arī citās jūsu ierīcēs (piemēram, planšetdatorā vai datorā).

Ja jums ir Google konts, jūs varat neatļaut personalizēto mārketingu šajā adresē: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Google atkārtotais mārketings tiek izmantots, pamatojoties uz jūsu piekrišanu saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu; jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu.

Detalizētu informāciju un datu aizsardzības politikas noteikumus skatiet Google privātuma politikā: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

 

7. Informatīvais biļetens

Informatīvā biļetena dati

Ja vēlaties saņemt tīmekļa vietnē piedāvāto informatīvo biļetenu, mums būs nepieciešama jūsu e-pasta adrese, kā arī informācija, kas ļauj mums pārliecināties, ja jūs esat norādītās e-pasta adreses īpašnieks un piekrītat saņemt informatīvo biļetenu. Papildu dati tiks apkopoti tikai brīvprātīgi vai netiks apkopoti vispār. Šie dati tiks izmantoti tikai, lai nosūtītu pieprasīto informāciju, un tie netiks kopīgoti ar trešajām pusēm.

Informatīvā biļetena abonementa veidlapā ievadītie dati tiek apstrādāti tikai ar jūsu piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta a. apakšpunkts). Jūs varat atsaukt savu piekrišanu datu un jūsu e-pasta adreses glabāšanai un izmantošanai informatīvā biļetena nosūtīšanai, izmantojot informatīvajā biļetenā iekļauto saiti “Atteikties no abonēšanas”. Atsaukums neietekmēs jau veikto datu apstrādes darbību likumību.

Mēs saglabāsim datus, ko jūs mums iesniedzat, ar mērķi saņemt informatīvo biļetenu, tik ilgi, līdz jūs atcelsiet abonēšanu. Pēc jūsu atteikšanās no abonēšanas mēs izdzēsīsim datus. Dati, ko mēs uzglabājam citiem mērķiem (piemēram, reģistrēto lietotāju e-pasta adreses), netiks skarti.

MailChimp

MailChimp ir pakalpojums, kas tostarp ļauj organizēt un analizēt informatīvo biļetenu izsūtīšanu. Ja jūs sniedzat datus (piemēram, savu e-pasta adresi), lai jums varētu nosūtīt informatīvo biļetenu, tie tiks saglabāti MailChimp serveros ASV.

Izmantojot MailChimp, mēs varam analizēt informatīvo biļetenu kampaņas. Atverot e-pasta ziņojumu, kas nosūtīts ar MailChimp, e-pasta ziņojumā iekļautais fails (tā sauktais tīmekļa bāksignāls) savienosies ar MailChimp serveriem ASV. Tiks noteikts, vai ir atvērts informatīvā biļetena e-pasts un uz kurām saitēm ir noklikšķināts. Tiks apkopota arī tehniskā informācija (piemēram, apmeklējuma laiks, IP adrese, pārlūkprogrammas veids un operētājsistēma). Šo informāciju nevarēs piesaistīt konkrētiem informatīvā biļetena adresātiem. To izmantos tikai informatīvo biļetenu kampaņu statistiskai analīzei. Šos analīzes rezultātus var izmantot, lai labāk pielāgotu turpmākos informatīvos biļetenus adresātu interesēm.

Ja nevēlaties, lai MailChimp analizētu jūsu datus, jums būs jāatsakās no informatīvā biļetena saņemšanas. Lai to varētu izdarīt, katrā informatīvā biļetena e-pasta ziņojumā ir iekļauta saite. Atteikties no informatīvā biļetena saņemšanas var arī pašā tīmekļa vietnē.

Šādi savāktie dati tiks apstrādāti ar jūsu piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta a. apakšpunkts). Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, atsakoties no informatīvā biļetena saņemšanas. Atsaukums neietekmēs jau veikto datu apstrādes darbību likumību.

Mēs saglabāsim datus, ko jūs mums iesniedzat ar mērķi saņemt informatīvo biļetenu, tik ilgi, līdz jūs atcelsiet abonēšanu. Pēc jūsu atteikšanās no abonēšanas mēs izdzēsīsim datus no saviem serveriem un no MailChimp serveriem. Dati, ko mēs uzglabājam citiem mērķiem (piemēram, reģistrēto lietotāju e-pasta adreses), netiks skarti.

Detalizētu informāciju iespējams atrast MailChimp datu aizsardzības noteikumos vietnē https://mailchimp.com/legal/terms/.

Datu apstrādes nolīguma noslēgšana

Mēs esam noslēguši tā saukto „datu apstrādes līgumu“ ar MailChimp, kura ietvaros esam pieprasījuši MailChimp aizsargāt mūsu klientu datus un nekopīgot tos ar trešajām pusēm. Ar šo līgumu iespējams iepazīties vietnē https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

123formbuilder

Šajā tīmekļa vietnē mēs izmantojam funkciju, ko nodrošina trešās puses pakalpojuma sniedzējs 123formbuilder (123FormBuilder, Flavia Palace, Vladimirescu n° 10, pirmais stāvs, 300195, Timišoara, Rumānija, ES).

Visas saziņas veidlapas ir izveidotas vai tiks izveidotas, izmantojot 123formbuilder.

123formbuilder saviem pakalpojumiem izmanto Amazon AWS serverus, kas, visticamāk, atrodas ASV. Tas nozīmē, ka jūsu sniegtie dati tiek administrēti, apstrādāti un saglabāti šajā Amazon AWS serverī.

Amazon AWS ir sertificēts ES-ASV privātuma vairoga struktūras un Šveices-ASV privātuma vairoga struktūras dalībnieks.

Amazon AWS ir apņēmies apstrādāt visus personas datus, kas saņemti no Eiropas Savienības (ES) vai Šveices dalībniekiem, saskaņā ar piemērojamajiem privātuma vairoga struktūras principiem. Papildu informāciju par privātuma vairoga struktūru iespējams atrast ASV Tirdzniecības ministrijas privātuma vairoga sarakstā vietnē https://www.privacyshield.gov/welcome.

123formbuilder nodrošina pakalpojumus saskaņā ar VDAR un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus.

Lai saņemtu detalizētu informāciju, lūdzu, apmeklējiet šīs vietnes:

Tehniskie un organizatoriskie pasākumi: https://www.123formbuilder.com/how-do-we-handle-service-security/

VDAR ievērošana: https://www.123formbuilder.com/gdpr-compliance/

Sīkdatņu politika: https://www.123formbuilder.com/cookie-policy/

Izmantojiet mūsu saziņas veidlapas tikai tad, ja pilnībā piekrītat 123formbuilder konfidencialitātes politikai.

 

8. Spraudņi un rīki

YouTube

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantoti spraudņi no Google vietnes YouTube. Vietnes operators ir YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ASV.

Ja apmeklēsiet kādu no mūsu lapām ar YouTube spraudni, tiks izveidots savienojums ar YouTube serveriem. YouTube serveris tiks attiecīgi informēts par to, kuras no mūsu lapām jūs esat apmeklējis.

Ja esat pieteicies savā YouTube kontā, jūs atļausiet pakalpojumam YouTube saistīt savu pārlūkošanas vēsturi tieši ar savu personīgo profilu. Jūs varat to nepieļaut, izejot no sava YouTube konta.

Mēs izmantojam pakalpojumu YouTube, lai prezentētu savus tiešsaistes pakalpojumu pievilcīgā veidā. Tās ir likumīgas intereses saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f. apakšpunktu.

Detalizētu informāciju par to, kā tiek apstrādāti lietotāju dati, iespējams atrast YouTube konfidencialitātes politikā vietnē: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google tīmekļa fonti

Lai nodrošinātu vienotu fontu attēlošanu, šajā tīmekļa vietnē tiek izmantoti tā sauktie tīmekļa fonti, ko nodrošina Google. Apmeklējot tīmekļa vietni, jūsu pārlūkprogramma ielādē nepieciešamos tīmekļa fontus jūsu pārlūkprogrammas kešatmiņā, lai pareizi attēlotu tekstus un fontus.

Šim nolūkam jūsu izmantotajai pārlūkprogrammai ir jāizveido savienojums ar Google serveriem. Tādā veidā Google tiek informēts, ka mūsu tīmekļa vietne ir apmeklēta no jūsu IP adreses. Mēs izmantojam Google tīmekļa fontus, lai attēlotu savu tiešsaistes platformu līdzīgā un pievilcīgā veidā. Tās ir likumīgas intereses saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f. apakšpunktu.

Ja jūsu pārlūkprogramma neatbalsta tīmekļa fontus, jūsu dators izmantos standarta fontu.

Papildu informāciju par Google tīmekļa fontiem iespējams atrast vietnē https://developers.google.com/fonts/faq un Google konfidencialitātes politikā: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Šajā vietnē tiek izmantots pakalpojums Google Maps, izmantojot API. Pakalpojuma sniedzējs ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV.

Lai izmantotu pakalpojuma Google Maps funkcionalitāti, ir nepieciešams saglabāt jūsu IP adresi. Šī informācija parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV, kur tā tiek saglabāta. Šīs tīmekļa vietnes pakalpojumu sniedzējam nav nekādas ietekmes uz datu pārraidi.

Google Maps pakalpojuma izmantošana notiek, lai nodrošinātu mūsu tiešsaistes pakalpojuma prezentāciju pievilcīgā veidā un atvieglotu mūsu tīmekļa vietnē norādīto atrašanās vietu atrašanu. Tās ir likumīgas intereses saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f. apakšpunktu.

Detalizētu informāciju par to, kā tiek apstrādāti lietotāju dati, iespējams atrast Google konfidencialitātes politikā vietnē: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.