Hüppa peamise sisu juurde

1. Ülevaade andmekaitsest

Üldine teave

Alljärgnevalt antakse lühike ülevaade sellest, mis toimub teie isikuandmetega, kui te külastate meie veebilehte. Isikuandmed on mis tahes andmed, mille abil saab tuvastada teid isikut. Täpsemat teavet andmekaitse kohta leiate meie allpool olevast andmekaitse avaldusest.

Andmete kogumine meie veebilehel

Kes vastutab andmete kogumise eest sellel veebilehel?

Veebilehe andmete töötlemise viib läbi meie veebilehe käitaja. Veebilehe käitaja kontaktandmed leiate veebilehel olevast juriidilisest teatisest.

Kuidas me kogume teie andmeid?

Mõned andmetest, mida me teie kohta kogume, on andmed, mis te annate meile ise. Need võivad hõlmata andmeid, mis te sisestate kontaktivormi.

Muid andmeid võivad automaatselt koguda meie IT-süsteemid, kui te külastate meie veebilehte. Need on eelkõige tehnilised andmed (nt teie internetibrauseri, operatsioonisüsteemi või aja kohta, mil külastasite meie veebilehte). Neid andmeid kogutakse automaatselt kohe, kui te lähete meie veebilehele.

Milleks me teie andmeid kasutame?

Mõned andmetest kogutakse selleks, et me saaksime tagada, et teil ei tekiks veebilehel viibimise ajal probleeme. Muid andmeid võidakse kasutada selleks, et analüüsida teie kui veebilehe kasutaja käitumist.

Millised on teie õigused seoses teie andmetega?

Teil on õigus saada tasuta teavet ja seda ükskõik mis ajal te soovite teie kohta hoitavate isikuandmete allika kohta, andmete vastuvõtja kohta ja põhjuse kohta, miks teie isikuandmeid on töödeldud. Samuti on teil õigus taotleda valede andmete parandamist, et juurdepääs teie andmetele blokeeritakse või et teie andmed kustutatakse. Võite meiega selle suhtes ühendust võtta igal ajal ja kõikides muudes küsimustes, mis on seotud isikuandmetega, aadressil, mis on kirjas juriidilises teatises. Teil on ka õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele seoses teie isikuandmetega seotud asjaoludega.

Analüüsivahendid ja välistele teenuseosutajatele kuuluvad vahendid

Kui te külastate meie veebilehte, võidakse statistiliselt analüüsida teie sirvimiskäitumist. Seda tehakse enamasti küpsiste ja nn analüütiliste programmidega. Teie sirvimiskäitumist analüüsitakse tavaliselt anonüümselt; jälgimisvõimalust, mis viitab teie isikule, ei ole. Te saate esitada vastuväite teie käitumise analüüsimisele või te saate seda ära hoida, kui te ei kasuta teatud tööriistu. Sellekohast täpsemat teavet leiate alljärgnevalt andmekaitse avalduses.

Saate esitada vastuväite oma sirvimiskäitumise analüüsimise suhtes. Võimalustest vastuväite esitamiseks teavitatakse teid kõnealuses andmekaitse avalduses.

 

2. Üldine teave ja kohustuslik teave

Andmekaitse

Selle veebilehe käitajad suhtuvad teie isikuandmete kaitsesse väga tõsiselt. Me töötleme teie isikuandmeid konfidentsiaalselt ja vastavalt seaduses sätestatud andmekaitsenõuetele ja sellele andmekaitse avaldusele.

Kui te kasutate kõnealust veebilehte, kogutakse mitmeid erinevaid isikuandmeid. Isikuandmed on mis tahes andmed, mille abil saab tuvastada teid isikut. Andmekaitse teates selgitatakse, milliseid andmeid me kogume ja milleks me neid kasutame. Samuti selgitatakse siin, kuidas ja mis eesmärgil me seda teeme.

Palun võtke arvesse, et andmete edastamine interneti kaudu (nt e-posti teel suhtlemisega) võib põhjustada turvaauke. Andmeid ei ole võimalik täielikult kaitsta kolmandate isikute juurdepääsu eest.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Teave andmetöötlejate kohta

Andmetöötleja, kes vastutab andmete kogumise eest sellel veebilehel:

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal
Telefon: 02333 911-0
E-post: info@bilsteingroup.com

Andmetöötleja on füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega määratleb isikuandmete (nagu nimede, e-posti aadresside jne) töötlemise eesmärgid ja vahendid.

 

 

Taganemine oma nõusolekust andmete töötlemiseks

Paljud andmetöötlemise toimingud toimuvad üksnes teie selge sõnaga antud nõusolekul. Saate oma nõusolekust taganeda igal ajal. Peate meile saatma lihtsalt e-kirja. Enne teie nõusolekust taganemist läbiviidud andmete töötlemise seaduslikkust teie nõusolekust taganemine ei mõjuta.

Õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele

Andmesubjektil on õigus esitada seoses andmekaitse õigusaktide rikkumisega kaebus järelevalveasutusele. Andmekaitseküsimustes vastutav järelevalveasutus on riigi, milles teie ettevõte on registreeritud, andmekaitseametnik. Andmekaitseametnikud ja nende kontaktandmed leiate järgmiselt lingilt: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Andmete ülekandmise õigus

Teil on õigus kanda andmed, mida me töötleme automaatse vahenditega, oma nõusolekul või lepingu täitmiseks üle endale või kolmandale isikule tavapärases, masinloetavas vormis. Kui teil on vaja andmed edastada otse teisele töötlejale, saab seda teha üksnes juhul, kui see on tehniliselt teostatav.

SSL- ja TLS-krüpteering

Turvalisusega seotud eesmärgil ja konfidentsiaalse teabe, nagu näiteks meile kui veebilehe käitajatele saadetavad tellimused või päringud, edastamise kaitsmiseks kasutab see veebileht SSL- ja TLS-krüpteeringut. Krüpteeritud ühenduse saab ära tunda selle järgi, et veebilehe aadressiriba muutub "http://"-st "https://"-ks ja tabaluku ikooni ilmumise järgi teie veebilehitseja tööriistaribale.

Kui SSL- või TLS-krüpteering on lubatud, ei saa kolmandad isikud teie saadetud andmeid lugeda.

Juurdepääs, blokeerimine ja kustutamine

Teil on õigus saada tasuta ja mis ajal soovite teavet mis tahes teie kohta säilitatavate andmete kohta, andmeallika, andmete vastuvõtja ja põhjuse kohta, miks teie isikuandmeid töödeldi, ja teil on õigus taotleda andmete parandamist või kustutamist, ja juurdepääsu blokeerimist. Kui teil on seoses isikuandmetega selle või muude teemade kohta küsimusi, võite võtta meiega ühendust juriidilises teatises antud aadressil.

 

3. Andmekaitseametnik

Seadusega ette nähtud andmekaitseametnik

Oleme oma ettevõttele määranud andmekaitseametniku.

Sascha Hasselbach
c/o EDV-Fortress
Kronprinzstr. 47-49
40764 Langenfeld
www.datenschutz-extern-nrw.de

Telefon: 021732041244
E-post: privacy@bilsteingroup.com

 

4. Andmete kogumine meie veebilehel

Küpsised

Veebileht võib kasutada nn küpsiseid. Küpsised ei põhjusta teie arvutile mingeid kahjustusi ja ei sisalda mingeid viiruseid. Küpsiste eesmärk on muuta meie sisu veelgi kasutajasõbralikumaks, tõhusamaks ja turvalisemaks. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie veebilehitsejasse teie arvutis.

Enamik teie kasutatud küpsistest on nn „seansi küpsised“. Need kustutatakse automaatselt pärast teie külastuse lõppu. Muud küpsised võidakse salvestada teie lõppseadmele, kuni te need kustutate. Need küpsised võimaldavad meil tuvastada teie veebilehitseja teie järgmise külastuse korral.

Te võite konfigureerida oma veebilehiseja nii, et see teavitab teid küpsiste kasutamisest ja te saate küpsised heaks kiita iga kord eraldi, nende heakskiitmise teatud juhtudel või üldiselt blokeerida või võimaldada küpsiste automaatset kustutamist, kui veebilehitseja on suletud. Veebilehe funktsionaalsus võib paraneda, kui küpsised on inaktiveeritud.

Küpsised, mis on vajalikud, et viia läbi elektroonilise suhtlemise protsesse või pakkuda teatud funktsioone, mida te soovite kasutada (nt ostukorvi funktsioon), on salvestatud GDPR-i artikli 6 (1) (f) kohaselt. Veebilehe käitajal on õigustatud huvi küpsiste salvestamiseks teie arvutile, et võimaldada sellel pakkuda teile tehniliselt veatut ühtlustatud teenust. Kui küpsised (nt küpsised teie sirvimiskäitumise analüüsimiseks) on salvestatud teie arvutile, käsitletakse neid kõnealuses andmekaitse avalduses eraldi.

Serveri logifailid

Veebilehe pakkuja kogub ja salvestab automaatselt andmeid, mida teie veebilehitseja saadab automaatselt, nn serveri logifailides. See teave hõlmab järgmist:

• veebilehitseja liik ja versioon
• kasutatav operatsioonisüsteem
• lätte URL
• serveripäringu aeg
• IP aadress

Neid andmeid ei viidata muudele andmeallikatele.

Andmetöötlus põhineb GDPR-i artiklil 6 (1) (f). Meie õigustatud huvi järgib alljärgnevalt loetletud andmekogumise eesmärke: süsteemi turvalisus ja stabiilsus.

Kontaktivorm

Kui te esitate päringu meie kontaktivormiga, salvestame me teie päringuvormis esitatud andmed, sh seal näidatud kontaktandmed, et töödelda päringut ja vastata võimalikele edasistele küsimustele. Me ei edasta neid andmeid ilma teie nõusolekuta.

Kontaktivormile sisestatud andmeid töödeldakse seetõttu üksnes teie nõusolekul (GDPR-i artikkel 6 (1) (a)). Saate oma nõusolekust taganeda igal ajal. Peate meile saatma lihtsalt e-kirja. Enne teie nõusolekust taganemist läbiviidud andmete töötlemise toimingute seaduslikkust teie nõusolekust taganemine ei mõjuta.

Kontaktivormis esitatud andmed jäävad meil salvestatuks, kuni te palute meil need kustutada, kuni te võtate tagasi oma nõusoleku andmete salvestamise kohta või kuni andmeid ei ole enam vaja talletada (näiteks kui teie päring on töödeldud). Kohustuslikke õigusakte, eelkõige neid, mis on seotud säilitamise tähtaegadega, see ei puuduta.

Kliendipäringud

Me kasutame kliendipäringute töötlemiseks piletimüügisüsteemi Zendesk, ettevõtte Zendesk Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, klienditeeninduse platvormi. Sel eesmärgil kogutakse meie veebilehel olulisi andmeid, nagu eesnimi, perekonnanimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, et oleks võimalik vastata teie teabevajadusele. Zendesk on andmekaitseraamistiku „Privacy Shield“ sertifitseeritud liige ja täidab seega seadusest tuleneva andmetöötluse lepingu nõudeid.

Täpsemat teavet Zendeski andmetöötlusest leiate Zendeski privaatsuspoliitikast veebilehel https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/. Kui teil on küsimusi, võtke palun ühendust Zendeski andmekaitseametnikuga, kelle e-posti aadress on privacy@zendesk.com .

Kui te võtate meiega ühendust e-posti teel või veebilehel oleva vormi kaudu, kasutame me teie edastatud andmeid üksnes teie konkreetse päringu töötlemiseks. Esitatud andmeid töödeldakse konfidentsiaalselt. Esitatud andmed ja meie klienditeenindusega peetud sõnumivahetuse ajalugu talletatakse edaspidisteks küsimusteks ja ühenduse võtmiseks.

Kasutamine on valikuline ja on ette nähtud meie klienditeeninduse parandamiseks ja kiiremaks muutmiseks. Kui te ei nõustu andmete kogumise ja talletamisega Zendeski välisesse süsteemi, saame teile teenusepäringute esitamiseks pakkuda alternatiivset ühenduse võtmise võimalust. Leiate otsesed kontaktivõimalused telefoni ja posti teel menüüpunkti „Kontakt“ alt selle lehe lõpus.

 

Salesforce Sales Cloud

Kasutame kliendiandmete haldamiseks tarkvara Salesforce Sales Cloud. Pakkuja on salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München (edaspidi „Salesforce”).

Salesforce Sales Cloud on kliendihalduse süsteem ehk CRM ning võimaldab lisaks kliendikontaktidele hallata ka olemasolevaid ja potentsiaalseid kliente ning korraldada müügi - ja kommunikatsiooniprotsesse. CRM-süsteemi kasutamine võimaldab meil analüüsida ka kliendiga seotud protsesse. Kliendiandmeid hoitakse Salesforce'i serverites. Selles protsessis võidakse isikuandmeid edastada ka salesforce.com Germany GmbH emaettevõttele salesforce.com inc, Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Francisco, CA 94105, USA.

Üksikasjalikumat teavet Salesforce Sales Cloudi funktsioonide kohta leiate siit:https://www.salesforce.com/de/products/sales-cloud/overview/.

Salesforce Sales Cloudi kasutamine põhineb GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktil f. Veebisaidi haldajal on õigustatud huvi võimalikult tõhusa kliendihalduse ja kliendisuhtluse vastu. Kui on taotletud vastavat nõusolekut, toimub töötlemine ainult GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti a alusel; nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Salesforce' il on Prantsuse andmekaitseameti poolt heaks kiidetud siduvad ettevõtluseeskirjad BCR (Binding Corporate Rules). Need on siduvad ettevõtluseeskirjad, mis seadustavad ettevõtete vahelise andmete edastamise kolmandatesse riikidesse väljaspool ELi ja EMPd. Üksikasjad leiate siit: https://www.salesforce.com/de/blog/2020/07/die-binding-corporate-rules-von-salesforce-erfuellen-hoechste-da.html.

Üksikasjalikumat teavet Salesforce'i privaatsuspoliitika kohta leiate siit:https://www.salesforce.com/de/company/privacy/ 

 

Tellimuse töötlemise leping

Oleme sõlminud Salesforce'iga tellimuse töötlemise lepingu. See on andmekaitseseadusega nõutav leping, mis tagab, et Salesforce töötleb meie veebilehe külastajate isikuandmeid ainult vastavalt meie juhistele ja kooskõlas GDPR-iga.

 

5. Sotsiaalmeedia

Sisu jagamine pistikprogrammidega (Facebook, Google+1, Twitter jne)

Meie veebilehe sisu saab jagada sotsiaalvõrgustikesse, nagu Facebook, Twitter või Google+ nii, et see vastab andmekaitse nõuetele. Veebileht kasutab selleks tööriista eRecht24 Safe Sharing Tool. See tööriist ei loo otsekontakti sotsiaalvõrgustiku ja kasutajate vahel, kuni kasutaja klõpsab aktiivelt ühele nendest nuppudest.

See tööriist ei edasta kasutaja andmeid automaatselt selle platvormi käitajatele. Kui kasutaja on ühte sotsiaalvõrgustikku sisse loginud ja kasutab Facebooki, Google+1, Twitteri jms sotsiaalnuppe, kuvatakse teabeaken, kus kasutaja saab kinnitada teksti enne ärasaatmist.

Meie kasutajad võivad jagada selle veebilehe sisu sotsiaalvõrgustikku nii, et see on kooskõlas andmekaitse eeskirjadega, lubamata sotsiaalvõrgustiku käitajal luua täielikke veebilehitseja profiile.

 

6. Analüüsimisvahendid ja reklaam

Google Analytics

Veebileht kasutab veebianalüüsiteenuse Google Analytics funktsioone. Teenuseosutaja on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics kasutab nn küpsiseid. Need on teie arvutile salvestatud tekstifailid, mis teevad võimalikuks analüüsida, kuidas te kasutate seda veebilehte. Küpsise loodud andmed, mis on seotud sellega, kuidas te veebilehte kasutate, edastatakse tavaliselt Google’i serverisse USA-s ja salvestatakse seal.

Google Analytics’i küpsiste salvestamine toimub GDPR-i artikli 6 (1) (f) alusel. Veebilehe käitajal on õigustatud huvi analüüsida kasutaja käitumist, et optimeerida nii oma veebisisu ja koos sellega näidatavaid reklaame.

IP anonüümseks muutmine

Sellel veebilehel on aktiveeritud IP anonüümseks muutmise funktsioon. Google kasutab seda, et lühendada teie IP aadressi Euroopa Liidu liikmesriikide piires või teistes lepingu allkirjastanud riikides Euroopa Majanduspiirkonnas enne USA-sse saatmist. Üksnes erandkorras edastatakse USA-s asuvasse Google’i serverisse täielik IP aadress ja lühendatakse koha peal. Kõnealuse veebilehe nimel tegutsev Google kasutab seda teavet, et analüüsida teie veebilehekasutust, et koostada aruandeid veebilehe kasutamise aktiivsuse kohta ja pakkuda veebilehe käitajale muid, veebilehe ja interneti kasutamisega seotud teenuseid. Teie veebilehitseja IP aadressi, mis edastatakse seoses Google Analytics’iga, ei seota teiste Google’is talletatud andmetega.

Veebilehitseja plugin

Te võite ära hoida küpsise salvestamise, valides oma veebilehitseja tarkvaras vastava seade. Siiski pange tähele, et sel juhul ei ole teil võimalik kasutada selle veebilehe kõiki funktsioone täismahus. Peale selle saate te küpsiste loodud andmete, mis on seotud teie veebilehekasutusega (sh teie IP aadress), kogumist ja töötlemist Google’i poolt ära hoida, laadides alla ja installeerides olemasoleva veebilehitseja plugina, mis asub järgmisel lingil: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Andmekogumise nõusolekust keeldumine

Te võite Google Analytics’i poolt teie andmete kogumise ära hoida, klõpsates järgmisel lingil. See aktiveerib loobumisküpsise, mis hoiab ära teie andmete kogumise järgmistel kordadel, kui te külastate veebilehte: Google Analytics deaktivieren.

Lisateavet selle kohta, kuidas käsitleb andmeid Google Analytics, leiate Google’i privaatsuspoliitikast: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Demograafilised andmed Google Analytics’is

See veebileht kasutab Google Analytics’is demograafiliste andmete funktsiooni. Selle funktsiooni kasutamisega saab koostada aruandeid, mis sisaldavad andmeid veebilehe külastatajate vanuse, soo ja huvide kohta. Need andmed tulevad Google’i isikustatud reklaamist ja väliste teenuseosutajate külastajaandmetest. Neid andmeid ei saa seostada konkreetsete inimestega. Saate selle funktsiooni igal ajal oma Google’i konto reklaamisätetes keelata, või mitte lubada Google Analytics’il koguda teie andmeid, nagu on selgitatud osas „Vastuväited isikuandmete kogumise suhtes“.

Google Adwords ja Google’i konversioonide jälgimine

Veebileht kasutab Google Adwords’i. AdWords on ettevõtte Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“), veebi reklaamiprogramm.

Osana Google AdWords’ist kasutame me nn konversioonide jälgimist. Kui te klõpsate Google’is olevale reklaamile, sisestatakse konversiooni jälgimiseks küpsis. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis internetibrauser paigutab kasutaja arvutile. Need küpsised kaotavad oma mõju 30 päeva pärast ja neid ei saa kasutada kasutaja isiku tuvastamiseks. Kui kasutajad külastavad sellel veebilehel teatud lehekülgi ja küpsis ei ole aegunud, oleme meie ja Google võimelised tuvastama, et kasutaja on klõpsanud reklaamile ja on edastatud sellele lehele.

Iga Google AdWords’i klient saab erineva küpsise. Küpsiseid ei saa jälgida AdWords’i klientide veebilehtede kaudu. See teave, mis saadakse konversiooni küpsiste abil, aitab toota konversiooni statistikad Adwordsi klientidele, kes on valitud konversiooni jälgimiseks. Selle tulemusena teavitatakse kliente kasutajate koguarvust, kes on klõpsanud nende reklaamile ja edastatud konversioonide jälgimise märgendiga lehele. Siiski ei saa nad selliseid andmeid, millega nad saaksid tuvastada kasutajate isikud. Kui te ei soovi jälgimises osaleda, saate keelduda selle kasutamisest, keelates internetibrauseri kasutajaseadete alt lihtsalt Google’i konversioonide jälgimise küpsise. Sel juhal ei lisata teid konversioonide jälgimise statistikasse.

Google Analytics’i küpsiste salvestamine toimub GDPR-i artikli 6 (1) (f) alusel. Veebilehe käitajal on õigustatud huvi analüüsida kasutaja käitumist, et optimeerida nii oma veebisisu ja koos sellega näidatavaid reklaame. Lisateavet Google AdWordsi ja Google’i konversioonide jälgimise kohta leiate Google’i privaatsuspoliitikast: https://www.google.de/policies/privacy/

Te võite konfigureerida oma veebilehiseja nii, et see teavitab teid küpsiste kasutamisest ja te saate küpsised heaks kiita iga kord eraldi, nende heakskiitmise teatud juhtudel või üldiselt blokeerida või võimaldada küpsiste automaatset kustutamist, kui veebilehitseja on suletud. Veebilehe funktsionaalsus võib paraneda, kui küpsised on inaktiveeritud.

Google'i taasturundus

See veebileht kasutab Google Analyticsi taasturunduse funktsioone. Teenusepakkuja on Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Google'i taasturundus analüüsib kasutajate käitumist meie veebilehel (nt klõpsamist teatud toodetel), et liigitada neid sihtrühmadesse. Nii saame pakkuda just sulle mõeldud turundussõnumeid, kui uurid teisi veebipakkumisi (taasturundus või taassihtimine).

Lisaks saab Google'i taasturundusega loodud reklaamisihtrühmi siduda Google'i seadmeüleste funktsioonidega. Sel moel on võimalik sinu huvidega seotud isikupärastatud turundussõnumeid (mis põhinevad sinu varasemal kasutusel ja sirvimiskäitumisel ühes lõppseadmes (nt mobiiltelefonis) näidata ka mõnes su teises lõppseadmes (nt arvutis või tahvelarvutis).

Kui sul on Google'i konto, saad isikupärastatud reklaamist loobuda selle lingi kaudu:  https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Google'i taasturundust kasutatakse sinu nõusolekul kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 (1) punktiga (a); sul on õigus see nõusolek suvalisel ajal tühistada.

Lisateavet ja andmekaitsesätteid vt Google'i andmekaitsedeklaratsioonist: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

 

Facebook Pixel

Meie veebileht kasutab Pixelit Facebookist, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook), et mõõta külalise tegevuse konversiooni.

See võimaldab jälgida lehe külastajate käitumist pärast seda, kui nad on edasi suunatud teenuseosutaja veebilehele, klõpsates Facebooki reklaamil. Sel viisil saab analüüsida Facebooki reklaamide mõju statistiliste ja turu-uuringute eesmärgil ja parandada tuleviku reklaamimise meetmeid.

Kogutud andmed on nii meie kui ka selle veebilehe käitaja jaoks anonüümsed; see ei viita kasutajate identiteetidele. Siiski salvestatakse ja töödeldakse Facebooki andmeid nii, et võimalik on link vastavale kasutajaprofiilile ja Facebook saab andmeid kasutada enda reklaami eesmärkidel vastavalt Facebook Data Policy’le. Sel viisil võib Facebook lubada reklaamide paigutamist Facebooki lehtedele ning samuti väljaspoole Facebooki. Meie kui käitaja ei saa nende andmete kasutamist mõjutada.

Lisateavet leiate oma privaatsuse kaitse punkti alt Facebooki andmekaitse märkustes: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Samuti saate inaktiveerida kaasturunduse funktsiooni „Custom Audiences“ reklaamiseadete all veebilehel https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen Selleks peate Facebooki sisse logima.

Kui teil ei ole Facebooki kontot, saate Facebooki kasutajal põhineva reklaamimise inaktiveerida European Interactive Digital Advertising Alliance’i veebilehel: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Uudiskiri

Uudiskirja andmed

Kui te soovite saate veebilehe pakutavat uudiskirja, küsime me teie e-posti aadressi ning samuti teavet, mis võimaldab meil kontrollida, et te olete määratud e-posti aadressi omanik ja te olete nõus uudiskirja tellimisega. Lisaandmeid kogutakse üksnes vabatahtlikkuse alusel või ei koguta üldse. Neid andmeid kasutatakse üksnes soovitud teabe saatmiseks ja ei jagata kolmandate isikutega.

Uudiskirja tellimise vormile sisestatud andmeid töödeldakse seetõttu üksnes teie nõusolekul (GDPR-i artikkel 6 (1) (a)). Te võite oma nõusoleku andmete salvestamise, teie e-posti aadressi kasutamise ja nende uudiskirja saatmiseks kasutamise suhtes tagasi võtta, järgides uudiskirjas olevat linki „unsubscribe“ (tühista tellimus). Enne teie nõusolekust taganemist läbiviidud andmete töötlemise toimingute seaduslikkust teie nõusolekust taganemine ei mõjuta.

Salvestame teie andmeid, mis te esitasite uudiskirja saamiseks, kuni te tühistate oma tellimuse, ja me kustutame andmed, kui te ei telli enam uudiskirja. Muudel eesmärkidel salvestatud andmeid (nt liikmete e-posti aadressid) see ei mõjuta.

MailChimp

Veebileht kasutab MailChimpi teenuseid uudiskirjade saatmiseks. Teenuseosutaja on Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp on teenus, mis võimaldab muu hulgas korraldada ja analüüsida uudiskirjade jaotamist. Kui te annate andmed (nt oma e-posti aadressi), nii et teile saab saata uudiskirja, salvestatakse see USA-s MailChimpi serverites.

MailChimp on sertifitseeritud EL-USA andmekaitseraamistiku „Privat Shield“ kohaselt. „Privat Shield“ on kokkulepe Euroopa Liidu (EL) ja USA vahel, mis on ette nähtud selleks, et tagada Euroopa andmekaitse standardi täitmine USA-s.

MailChimpi abil on meil võimalik analüüsida oma uudislehe kampaaniaid. Kui te avate MailChimpiga saadetud e-kirja, ühendatakse e-kirjas sisalduv fail (nn veebilutikas) MailChimpi serveritega USA-s. See näitab, kas uudiskirja e-kiri on avatud ja millistele linkidele on vajutatud. Samuti kogutakse tehnilisi andmeid (nt külastuse aeg, IP aadress, veebilehitseja liik ja operatsioonisüsteem). Neid andmeid ei ole võimalik seostada uudiskirja konkreetsete saajatega. Neid kasutatakse üksnes uudiskirja kampaaniate statistiliseks analüüsimiseks. Selle analüüsi tulemusi võib kasutada, et kohandada tulevikus ilmuvaid uudiskirju paremini saajate huvidele.

Kui te ei soovi, et MailChimp analüüsib teie andmeid, peate te uudiskirja tellimuse tühistama. Selleks anname me igas uudiskirja e-kirjas vastava lingi. Samuti võite uudiskirja tellimuse tühistada veebilehel.

Sel viisil kogutud andmeid töödeldakse teie nõusolekul (GDPR-i artikkel 6 (1) (a)). Saate oma nõusolekust igal ajal taganeda, tühistades uudiskirja tellimuse. Enne teie nõusolekust taganemist läbiviidud andmete töötlemise toimingute seaduslikkust teie nõusolekust taganemine ei mõjuta.

Salvestame teie andmeid, mis te esitasite uudiskirja saamiseks, kuni te tühistate oma tellimuse, ja me kustutame andmed nii enda kui ka MailChimpi serveritest, kui te ei telli enam uudiskirja. Muudel eesmärkidel salvestatud andmeid (nt liikmete e-posti aadressid) see ei mõjuta.

Täpsemaid üksikasja leiate MailChimpi andmekaitse sätetest veebilehel: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Andmete töötlemise kokkuleppe sõlmimine

Oleme sõlminud MailChimpiga nn andmete töötlemise kokkuleppe, milles me nõuame, et MailChimp kaitseks meie klientide andmeid ega jagaks neid kolmandatele isikutele. Selle kokkuleppega saate tutvuda järgmisel lingil: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

123formbuilder

Kasutame sellel veebilehel välise teenuseosutaja, 123formbuilder (123FormBuilder, Flavia Palace, Vladimirescu n° 10, Ground Floor 300195, Timisoara, Romania, EU), funktsiooni.

Kõik kontaktivormid on loodud või luuakse 123formbuilderiga.

123formbuilder kasutab oma teenuste jaoks Amazoni AWS-serverit, mis asub arvatavasti USA-s. See tähendab, et teie andmesisestusi hallatakse, töödeldakse ja salvestatakse Amazoni AWS-serveris.

Amazon AWS on EL-USA andmekaitseraamistiku ja Šveitsi-USA andmekaitseraamistiku sertifitseeritud osaline.

Amazon AWS on võtnud endale kohustuse käsitleda kõiki Euroopa Liidu (EL) liikmesriikidest või Šveitsist saadud isikuandmeid vastavalt andmekaitseraamistiku rakenduspõhimõtetele. Lisatevaet andmekaitseraamistiku kohta leiate USA kaubandusministeeriumi andmekaitseraamistiku nimestikust veebilehel https://www.privacyshield.gov/welcome.

123formbuilder osutab oma teenuseid kooskõlas GDPR-iga ja võtab sobivaid tehnilisi ja töökorralduslikke meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid.

Lisateabe saamiseks külastage palun järgmisi linke:

Technical and organisational measures: https://www.123formbuilder.com/how-do-we-handle-service-security/

GDPR Compliance: https://www.123formbuilder.com/gdpr-compliance/

Cookie policy: https://www.123formbuilder.com/cookie-policy/

Kasutage meie kontaktivorme üksnes siis, kui te nõustute täielikult 123formbuilderi privaatsuspoliitikaga.

Kasutades meie kontaktivorme, nõustute te kõnealuse privaatsuspoliitikaga, sh teie isikuandmete kogumine ja töötlemine, nagu on selgitatud eespool. Samuti võite meiega ühendust võtta telefoni teel.

 

8. Pluginad ja tööriistad

YouTube

Meie veebileht kasutab Google’i käitatava veebilehe YouTube’i pluginaid. Lehe käitaja on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Kui te külastate ükskõik millist meie lehte, millel on YouTube’i plugin, luuakse ühendus YouTube’i serveritega. Seega teavitatakse YouTube’i serverit, millist meie lehte te külastasite.

Kui te logite sisse oma YouTube’i kontole, võimaldate te YouTube’il seostada oma sirvimisajaloo otse oma isikliku profiiliga. Seda saate ära hoida oma YouTube’i kontolt välja logides.

Me kasutame YouTube’i oma veebiteenuste esitlemiseks atraktiivsel kujul. See esindab õigustatud huvi GDPR-i artikli 6 (1) (f) tähenduses.

Lisateavet selle kohta, kuidas käsitletakse kasutajaandmeid YouTube’i privaatsuspoliitikas, leiate veebilehel: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google’i veebikiri

Kirja ühtlase kuvamise tagamiseks kasutab see veebileht Google’i pakutavat veebikirja. Kui te külastate veebilehte, laadib veebilehitseja vajaliku veebikirja teie veebilehitseja vahemälusse, et kuvada tekste ja kirja õigesti.

Seetõttu peab veebilehitseja, mida te kasutade, olema ühendatud Google’i serveritega. Sel viisil teavitatakse Google’it, et meie veebilehti on külastatud teie IP aadressi kaudu. Kasutame Google’i veebikirja oma veebiplatvormi kuvamiseks järjekindlal ja atraktiivsel kujul. See esindab õigustatud huvi GDPR-i artikli 6 (1) (f) tähenduses.

Kui teie veebilehitseja ei toeta veebikirja, kasutab teie arvuti standardkirja.

Lisateavet Google’i veebikirja kohta leiate veebilehel https://developers.google.com/fonts/faq ja Google’i privaatsuspoliitikas: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Veebileht kasutab Google Mapsi (Google’i kaardid) teenust API kaudu. Teenuseosutaja on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Mapsi funktsioonide kasutamiseks tuleb teie IP aadress salvestada. Need andmed edastatakse tavaliselt Google’i serverisse USA-s, kus need salvestatakse. Veebilehe pakkujal ei ole mõju andmete edastamisele.

Google Mapsi kasutamist võimaldatakse, et kindlustada meie veebiteenuse atraktiivne esitlemine ja muuta mõne meie veebilehel esitatud asukoha leidmine lihtsamaks. See esindab õigustatud huvi GDPR-i artikli 6 (1) (f) tähenduses.

Lisateavet kasutajaandmete käsitlemise kohta leiate Google’i privaatsuspoliitikas: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.