Přeskočit na hlavní obsah

1. Ochrana osobních údajů ve zkratce

Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštěvujete naše internetové stránky. Mezi osobní údaje patří jakákoli data, která umožňují identifikovat Vaši osobu. Detailní informace ohledně ochrany osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů níže.

Sběr dat na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za sběr dat na těchto webových stránkách?

Zpracování dat těchto webových stránek je vykonáváno provozovatelem internetových stránek. Kontakt na provozovatele internetových stránek je dostupný v části právní upozornění na tomto webu. 

Jak shromažďujeme Vaše údaje?

Mezi shromažďované údaje patří ty, které jste nám sami poskytli. To zahrnuje například údaje vložené do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou shromažďovány automaticky prostřednictvím našeho IT systému při návštěvě naší webové stránky. Jedná se zejména o technické údaje (např. o Vašem internetovém prohlížeči, operačním systému nebo o době strávené na našich stránkách). Tato data se shromažďují automaticky od chvíle, kdy vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu Vaše údaje využíváme?

Některá data budou shromažďována k tomu, abychom mohli zajistit, že se během užívání našich stránek nesetkáte s žádnými problémy. Další data mohou být použitá k tomu, abychom analyzovali Vaše chování jakožto uživatele webové stránky.

Jaká máte práva ohledně Vašich údajů?

Kdykoli máte právo bezplatně získat informace o zdroji osobních údajů, které o Vás uchováváme, o příjemci těchto údajů a důvod, proč byly Vaše osobní údaje zpracovány. Také máte právo požádat, aby byly nesprávné údaje upraveny, aby k nim byl zablokován přístup nebo aby byly Vaše údaje vymazány. Můžete nás kdykoli kontaktovat kvůli těmto nebo jakýmkoli jiným dotazům ohledně svých osobních údajů na adrese uvedené v části právní upozornění. Také máte právo odvolat se u příslušného dozorčího orgánu ohledně jakékoli záležitosti týkající se Vašich osobních údajů.

Analytické nástroje a nástroje patřící poskytovatelům třetích stran

Při návštěvě našeho webu může být vaše chování při procházení stránek statisticky analyzováno. To se většinou děje pomocí souborů cookie a takzvaných analytických programů. Vaše chování při procházení stránek je většinou analyzováno anonymně; není možné jej vysledovat zpět k vám. Proti analyzování vašeho procházení stránek můžete vznést námitky, nebo mu můžete zabránit tím, že nebudete využívat určité nástroje. Detailní informace naleznete v následujícím prohlášení o ochraně údajů.

Můžete vznést námitky proti analýze Vašeho chování na stránkách. O těchto možnostech budete informováni v prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

2. Obecné a povinné informace

Ochrana dat

Provozovatelé těchto webových stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat důvěrně a v souladu se zákonnými požadavky na ochranu osobních údajů a s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Během používání této webové stránky budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou jakákoli data, která vedou k Vaší identifikaci. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, která data shromažďujeme a k čemu je využíváme. Prohlášení také vysvětluje, za jakým účelem k tomu dochází.

Vezměte prosím na vědomí, že přenášení údajů prostřednictvím internetu (například skrze emailovou komunikaci), může do určité míry představovat riziko. Není zcela možné ochránit údaje proti přístupu třetí strany.

Informace o správci údajů

Správcem zodpovědným za zpracování údajů na této webové stránce je:

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal
Telefon: 02333 911-0
E-Mail: info@bilsteingroup.com

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními určuje účely a prostředky ke zpracovávání osobních údajů (jako jsou jména, e-mailové adresy, atd.).

Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho úkonů, které zpracovávají údaje, může probíhat pouze s Vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí jednoduše zaslat e-mail. Legálnost jakéhokoli zpracovávání dat uskutečněného před odvoláním Vašeho souhlasu nebude tímto odvoláním ovlivněna.

Právo na podání stížnosti u příslušného dozorčího orgánu

Subjekt, který poskytnul údaje, má právo podat stížnost u dozorčího orgánu ohledně jakéhokoli porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Odpovědným dozorčím orgánem ve věcech ochrany osobních údajů je státní úředník federálního státu, ve kterém má naše firma registrované sídlo. Seznam inspektorů ochrany údajů naleznete na tomto odkaze: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo, aby data, která jsou zpracovávána s Vaším souhlasem automaticky nebo pro vykonání smlouvy, byly předány Vám nebo třetí straně v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos dat jinému správci, bude to provedeno pouze pokud je to technicky možné.

SSL a TLS šifrování

Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo požadavky, které nám zasíláte jako provozovateli webových stránek, používá tato stránka SSL a TLS šifrování. Šifrované spojení lze poznat podle toho, že se ve vyhledávací liště prohlížeče změní "http://" na "https://" a objeví se ikona visacího zámku v liště prohlížeče.

Pokud je SSL nebo TLS šifrování umožněno, údaje, které nám zašlete, nemohou být čteny třetí stranou.

Přístup, blokování a vymazání

Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o osobních údajích, které o Vás uchováváme, zdroji těchto údajů, jejich příjemci a důvod, proč byly Vaše osobní údaje zpracovány. Máte právo požádat, aby byly údaje opraveny nebo vymazány a aby byl přístup k nim zablokován. Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto nebo jakýchkoli jiných záležitostí spojených s osobními údaji, můžete nás kontaktovat na adrese uvedené v právním upozornění.

 

3. Inspektor ochrany osobních údajů

Zákonem předepsaný inspektor ochrany osobních údajů

Pro naši společnost jsme jmenovali inspektora ochrany osobních údajů.

Sascha Hasselbach
c/o EDV-Fortress
Kronprinzstr. 47-49
40764 Langenfeld
www.datenschutz-extern-nrw.de

Phone: 021732041244
E-mail: privacy@bilsteingroup.com

 

4. Shromažďování dat na našich webových stránkách

Soubory cookie

Webové stránky mohou využívat takzvané soubory cookie. Tyto soubory nezpůsobují žádné poškození Vašemu počítači ani neobsahují viry. Cílem souborů je zajistit, aby byl náš obsah uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy Vaším prohlížečem do Vašeho počítače.

Většina z námi používaných souborů cookie jsou takzvané "relační cookie". Jsou tedy automaticky vymazány po ukončení Vaší návštěvy. Ostatní soubory mohou být ve Vašem zařízení uloženy, dokud je Vy nevymažete. Tyto soubory nám umožňují rozpoznat Váš prohlížeč při Vaší další návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, abyste byli informováni o používání souborů cookie, přijímali soubory případ od případu, mohli blokovat přijímání souborů ve zvláštních případech nebo obecně, nebo aby bylo povoleno jejich automatické mazání, když je prohlížeč zavřený. Pokud budou soubory cookie deaktivovány, může dojít k narušení funkčnosti webových stránek.

Soubory cookie, které jsou nutné k provedení procesů elektronické komunikace nebo k zajištění určitých funkcí, které si přejete využívat (jako je funkce nákupního košíku), jsou ukládány v souladu s článkem 6 (odstavce 1 písmene F) nařízení GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie ve Vašem počítači, aby Vám mohl poskytovat bezchybnou a efektivní službu. Pokud jsou ve Vašem počítači uloženy další soubory cookie (jako například pro analýzu vašeho procházení stránek), budou v tomto prohlášení o ochraně údajů projednávány samostatně.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných "souborech protokolu serveru", které nám jsou automaticky posílány Vaším prohlížečem. Tyto informace zahrnují:

• typ webového prohlížeče
• použitý operační systém
• stránku, ze které byl soubor požadován
• datum a čas požadavku
• IP adresu

Tato data nebudou propojena s jiným zdrojem dat.

Zpracování je prováděno v souladu s článkem 6, odstavce 1, písmene F, nařízení GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z níže uvedených účelů shromažďování údajů: Zabezpečení a stabilita systému.

Kontaktní formulář

V případě, že nám zasíláte dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, informace, které uvedete ve formuláři, včetně Vámi uvedených kontaktních údajů, budou uloženy za účelem zpracování dotazu a pro případné následné otázky. Tato data nebudou předávána bez Vašeho souhlasu.

Údaje zadané do kontaktního formuláře budou proto zpracovány výhradně s Vaším souhlasem (na základě článku 6, odstavce 1, písmene A) nařízení GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat jednoduše prostřednictvím e-mailu. Zákonnost veškerých operací zpracovávajících údaje, které již proběhly před odvoláním Vašeho souhlasu, nebude odvoláním Vašeho souhlasu ovlivněna.

Údaje, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře u nás zůstanou uloženy, dokud nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním Vašich dat, nebo dokud jejich uložení nebude déle potřeba (například po zpracování vašeho dotazu). Povinné právní předpisy - zejména pokud jde o dobu uchovávání dat - nebudou ovlivněny.

Požadavky zákazníků

Využíváme ticketovací systém Zendesk, platformu pro zákaznický servis firmy Zendesk Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, ke zpracovávání požadavků od zákazníků. Na našich webových stránkách jsou shromažďovány údaje jako křestní jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa za tím účelem, abychom Vám mohli poskytovat požadované informace. Zendesk je certifikovaným účastníkem "Štítu na ochranu soukromí", a proto splňuje požadavky na zákonné zpracování smluvních údajů.

Podrobnější informace o zpracování údajů firmou Zendesk naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů na https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/.V případě jakýchkoli otázek se také můžete obrátit přímo na inspektora ochrany údajů Zendesk: privacy@zendesk.comprivacy@zendesk.com

Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách, použijeme Vámi předané údaje pouze ke zpracování Vašeho konkrétního dotazu. S poskytnutými údaji bude zacházeno důvěrně. Poskytnutá data a historie zpráv vyměněných s naší technickou podporou se ukládají pro následné dotazy a kontaktování. 

Použití je volitelné a slouží k vylepšení a zrychlení našeho zákaznického servisu. Pokud nesouhlasíte se shromažďováním a ukládáním dat v externím systému společnosti Zendesk, můžeme Vám nabídnout alternativní možnosti kontaktování za účelem zaslání technického požadavku. Možnosti přímého kontaktování, ať už telefonicky nebo poštou, naleznete v Kontaktech na konci této stránky.

 

Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloud používáme ke správě osobních údajů zákazníků. Poskytovatelem je salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Mnichov (dále jen "Salesforce").

Salesforce Sales Cloud je systém CRM (Customer Relationship Management) a umožňuje nám, mimo jiné, i péči o stávající a potenciální zákazníky spolu s jejich kontakty a organizaci prodejních a komunikačních postupů. Používání systému CRM nám také umožňuje analyzovat postupy spojené se zákazníkem. Údaje o zákaznících jsou ukládány na serverech Salesforce. Během toho mohou být osobní údaje také předány mateřské společnosti salesforce.com Germany GmbH, salesforce.com inc, Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Francisco, CA 94105, USA.

Podrobnosti týkající se funkcí Salesforce Sales Cloud jsou k nalezení zde: https://www.salesforce.com/de/products/sales-cloud/overview/.

Užívání Salesforce Sales Cloud je v souladu s článkem 6 odstavce 1 písmene F naříení GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejefektivnější péči o zákazníka a komunikaci s ním. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, je zpracovávání prováděno výhradně v souladu s článkem 6 odstavce 1 nařízení GDPR; souhlas může být kdykoli odvolán.

Firma Salesforce je vázána Binding Corporate Rules (BCR), které jsou schváleny francouzským Úřadem pro ochranu osobních údajů. Jde o závazná podniková pravidla, která legitimizují přenosy podnikových dat do zemí mimo EU a Evropský hospodářský prostor (EEA). Podrobnosti jsou k nalezení zde:  https://www.salesforce.com/de/blog/2020/07/die-binding-corporate-rules-von-salesforce-erfuellen-hoechste-da.html.

Pro více podrobností prosím navštivte Zásady ochrany osobních údajů Salesforce: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/ 

 

Smlouva o zpracování objednávky

Se společností Salesforce jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky. Je to smlouva vyžadována zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že firma Salesforce zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek výhradně v souladu s našimi pokyny a v souladu s nařízením GDPR.

 

5. Sociální média

Sdílení obsahu prostřednictvím pluginů (Facebook, Google+1, Twitter, atd.)

Obsah našeho webu lze sdílet na sociálních sítích jako jsou Facebook, Twitter nebo Google+ způsobem, který je v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Tato stránka k tomu využívá Nástroj bezpečného sdílení eRecht24 Safe Sharing Tool. Tento nástroj nevytváří přímý kontakt mezi sociálními sítěmi a uživatelem, dokud uživatel přímo neklikne na některé z těchto tlačítek.

Tyto nástroje nepředávají údaje uživatele provozovatelům této platformy automaticky. Pokud je uživatel přihlášen k jedné ze sociálních sítí a použije sociální tlačítka Facebook, Google+1, Twitter atd., vyskočí informační okno, kde může uživatel odeslat potvrzení stisknutím tlačítka Odeslat.

Naši uživatelé mohou sdílet obsah těchto stránek na sociálních sítích tak, aby byl v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů bez toho, aniž by provozovatelé sociálních sítí měli umožněno vytvořit kompletní profily prohlížeče.

 

6. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tyto internetové stránky používají funkce webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics využívají takzvané "soubory cookie". Jsou to textové soubory ve Vašem počítači, které umožňují analyzovat, jakým způsobem užíváte tyto webové stránky. Informace generované soubory cookie týkající se Vašeho používání těchto webových stránek budou zpravidla předány Google serveru v USA a tam i uloženy.

Ukládání Google Analytics souborů cookie je v souladu s článkem 6, odstavce 1, písmene F, nařízení GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analyzování chování uživatelů s cílem optimalizovat jak svůj webový obsah, tak i reklamu na nich zobrazovanou.

Anonymizace IP adresy

Na naší webové stránce máme aktivovanou funkci anonymizace IP adresy. Google funkci užívá ke zkrácení vaší IP adresy v členských státech Evropské Unie nebo u ostatních signatářů Dohody o Evropském hospodářském prostoru před jejím odesláním do USA. Ve výjimečných případech je celá adresa předána Google serveru v USA a tam je zkrácena. Google, jednající jménem provozovatele těchto webových stránek, užívá tyto informace k analýze Vašeho využívání webové stránky, k sestavení zpráv o aktivitách na webové stránce a k zajištění dalších funkcí spojených s používáním webové stránky a používáním internetu. IP adresa Vašeho vyhledávače přenášená v souvislosti se službou Google Analytics nebude spojena s dalšími údaji drženými společností Google.

Plugin vyhledávače

Uložení souborů cookie můžete zabránit výběrem příslušného nastavení v softwaru prohlížeče. Upozorňujeme však, že v tomto případě nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit tomu, aby údaje generované soubory cookie týkající se Vašeho používání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) byly shromažďovány a zpracovávány společností Google stažením a instalací dostupného pluginu z následujícího odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Odmítnutí souhlasu se shromažďováním údajů

Sběr Vašich údajů ze strany Google Analytics můžete znemožnit kliknutím na následující odkaz. Ten umožní souborům cookie zabránit shromažďování Vašich údajů během dalších návštěv tohoto webu: Zabránit Google Analytics .

Další podrobnosti o tom, jak Google Analytics zachází s údaji uživatelů, jsou k nalezení v Zásadách ochrany osobních údajů Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Demografické údaje v Google Analytics

Tyto webové stránky užívají funkci "demografické údaje" v Google Analytics. Pomocí této funkce lze vytvářet zprávy, které obsahují prohlášení o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webové stránky. Tyto údaje pochází z personalizovaných reklam Google a údajů návštěvníků od poskytovatelů třetích stran. Data nemohou být spojena s konkrétními osobami. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení Vašeho Google účtu, nebo odepřít, aby služba Google Analytics vůbec Vaše data shromažďovala, jak je uvedeno v "Námitky proti sběru Vašich údajů".

Google Ads a Google Conversion Tracking

Tento web používá Google Ads. Ads je online reklamní program společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen Google).

Jako součást Google Ads využíváme takzvané "měření konverzí". Pokud kliknete na reklamu umístěnou společností Google, uloží se soubor cookie pro sledování konverzí. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které internetové prohlížeče ukládají do uživatelova počítače. Tyto soubory ztrácejí po 30 dnech účinnost a nemohou být použity k identifikaci uživatele. Pokud uživatel navštíví určité stránky na tomto webu a platnost souborů cookie ještě nevypršela, jsme spolu s Googlem schopni rozeznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

Každý zákazník Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Soubor není sledovatelný přes webové stránky zákazníků Ads. Informace shromážděné pomocí konverzních souborů cookie slouží k vytváření statistik konverzí pro zákazníky Ads, kteří se pro sledování konverzí rozhodli. Výsledkem je, že zákazníci jsou informováni o celkových počtech uživatelů, kteří klikli na jejich reklamy a byly přesměrováni na stránky s tagem měření konverzí. Neobdrží však žádné informace, pomocí kterých by uživatelé mohli být osobně identifikováni. Pokud si nepřejete být součástí měření, můžete vznést jednoduše námitku tím, že deaktivujete soubory cookie k měření konverzí od Googlu prostřednictvím Vašeho internetového prohlížeče v uživatelském nastavení. Poté nebudete zahrnuti ve statistikách měření konverzí. Konverzní soubory cookie jsou ukládány v souladu s článkem 6, odstavce 1, písmene F, nařízení GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem k analyzování chování uživatelů s cílem optimalizovat jak obsah svých webových stránek, tak i reklamu na nich zobrazovanou. Více podrobností o Google Ads a měření konverzí společností Google naleznete v Zásadách o ochraně osobních údajů Google: https://www.google.de/policies/privacy/

Svůj prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby Vás upozorňoval na používání souborů cookie a přijímal soubory cookie pouze případ od případu, blokoval přijímání souborů cookie v konkrétních nebo obecných případech či povolil automatické mazání souborů po zavření prohlížeče. Pokud budou soubory cookie deaktivovány, může být funkce webových stránek narušena.

Google Remarketing

Tyto webové stránky využívají funkce služby Google Analytics Remarketing. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Remarketing Google analyzuje vaše chování na našich webových stránkách (např. klikání na konkrétní produkty), aby vás mohl zařadit do specifických marketingových cílových skupin a následně vám přehrávat odpovídající marketingová sdělení při návštěvě dalších online nabídek (remarketing nebo retargeting).

Kromě toho lze marketingové cílové skupiny vytvořené pomocí služby Google Remarketing propojit s funkcemi společnosti Google pro jednotlivá zařízení. Tímto způsobem se vám mohou na základě vašeho dřívějšího používání a chování při surfování na jednom koncovém zařízení (např. mobilním telefonu) zobrazovat také personalizovaná marketingová sdělení související s vašimi zájmy, která jsou přizpůsobena vašemu chování na jiném koncovém zařízení (např. tabletu nebo počítači). .

Pokud máte účet Google, můžete vznést námitku proti personalizovanému marketingu pod následujícím odkazem: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Remarketing Google se používá na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst.1 písm. a) GDPR; svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Další informace a ustanovení o ochraně osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

 

7. Newsletter

Údaje newsletteru

Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený těmito webovými stránkami, budeme požadovat Vaši e-mailovou adresu spolu s informacemi, které nám umožní ověřit, že jste majitelem dané e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Další údaje budou shromažďovány buď na základě Vašeho dobrovolného souhlasu, nebo vůbec. Tyto údaje jsou používány výhradně k zasílání požadovaných informací a nebudou sdíleny s třetími stranami.

Údaje zadané do formuláře pro přihlášení odběru newsletteru jsou zpracovávány výhradně s Vaším souhlasem a v souladu s článkem 6, odstavce 1, písmene A, nařízení GDPR. Svůj souhlas s ukládáním údajů, Vaší e-mailové adresy a jejich použití pro zasílání newsletteru můžete odebrat kliknutím na odkaz "odhlásit odběr" umístěný v newsletteru. Zákonnost dříve provedených operací zpracovávajících údaje nebude odebráním souhlasu ovlivněna.

Údaje, které nám poskytnete za účelem odběru newsletteru, budou uloženy, dokud nezrušíte svůj odběr. Po Vašem odhlášení budou vymazány. Data, která ukládáme za jiným účelem (např. e-mailová adresa pro členství), nebudou tímto ovlivněna.

MailChimp

Tyto webové stránky používají k zasílání newsletterů služby MailChimp. Poskytovatelem je Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. MailChimp je služba, která umožňuje mimo jiné organizovat a analyzovat distribuci newsletterů. Pokud poskytnete své údaje (např. e-mailovou adresu), aby Vám mohl být zasílán newsletter, budou tyto údaje uloženy na serverech MailChimp v USA.

MailChimp je certifikován "Štítem EU-USA na ochranu soukromí". "Štít na ochranu soukromí" je dohoda mezi Evropskou unií (EU) a USA, která má zaručit dodržování evropského standardu ochrany osobních údajů v USA.

S pomocí služby MailChimp budeme schopni analyzovat naše newsletterové kampaně. Když otevřete e-mail zaslaný prostřednictvím Mail Chimp, soubor obsažený v e-mailu (takzvaný web beacon), se spojí se servery MailChimp v USA. Tím se zjistí, zda byl newsletter otevřen a na které odkazy bylo kliknuto. Během toho také budou shromažďovány technické informace (jako délka návštěvy, IP adresa, typ prohlížeče a operační systém). Tyto informace však nebude možné přiřadit ke konkrétnímu příjemci newsletteru. Zjištěná data budou využita výhradně ke statistické analýze newsletterových kampaní. Výsledky analýz pomáhají k lepšímu přizpůsobení budoucích newsletterů příjemcům.

Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje analyzovány prostřednictvím MailChimp, budete se muset odhlásit z odběru newsletteru. K tomu slouží odkaz, který je obsažen v každém zaslaném newsletteru. Kromě toho se můžete z odběru odhlásit přímo přes webovou stránku.

Údaje, které jsou takto shromažďovány, budou zpracovány s vaším souhlasem v souladu s článkem 6, odstavcem 1, písmene A, nařízení GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odebrat, a to odhlášením odběru newsletteru. Zákonnost dříve provedených operací zpracovávajících údaje nebude odebráním souhlasu ovlivněna.

Údaje, které nám poskytnete za účelem odběru newsletteru, budou uloženy, dokud nezrušíte svůj odběr. Po Vašem odhlášení budou vymazány z našich i MailChimp serverů. Data, která ukládáme za jiným účelem (např. e-mailová adresa pro členství), nebudou tímto ovlivněna.

Další podrobnosti naleznete v ustanovení o ochraně údajů MailChimp na: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Uzavření dohody o zpracovávání údajů

Se společností MailChimp jsme uzavřeli takzvanou "dohodu o zpracovávání údajů", kterou je společnost MailChimp zavázána chránit údaje našich zákazníků a nesdílet je s třetími stranami. Tato dohoda je k nahlédnutí v následujícím odkazu: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

123formbuilder

Na této webové stránce využíváme funkci od poskytovatele třetí strany, 123formbuilder (123FormBuilder, Flavia Palace, Vladimirescu č. 10, přízemí 300195, Temešvár, Rumunsko, EU).

Všechny kontaktní formuláře jsou, nebo budou vytvořeny, ve spolupráci s 123formbuilder.

Společnost 123formbuilder používá pro své služby server Amazon AWS, který se pravděpodobně nachází v USA. To znamená, že vaše datové vstupy jsou spravovány, zpracovávány a ukládány na tomto Amazon AWS serveru.

Amazon AWS je certifikovaným účastníkem Rámce štítu na ochranu soukromí EU-USA a Švýcarsko-USA.

Společnost Amazon AWS se zavázala zacházet se všemi osobními údaji přijatými od členů Evropské unie (EU) a Švýcarska v souladu s příslušnými zásadami Rámce štítu na ochranu soukromí. Další informace o Rámci štítu na ochranu soukromí naleznete v seznamu Štítu na ochranu soukromí na stránkách US Department of Commerce: https://www.privacyshield.gov/welcome.

Společnost 123formbuilder poskytuje své služby v souladu s nařízením GDPR a přijímá vhodná technická a organizační opatření na ochranu Vašich osobních údajů. https://www.privacyshield.gov/welcome.

Společnost 123formbuilder poskytuje své služby v souladu s nařízením GDPR a přijímá vhodná technická a organizační opatření na ochranu Vašich osobních údajů.

Pro více informací navštivte tyto webové stránky:

Technická a organizační opatření: https://www.123formbuilder.com/how-do-we-handle-service-security/

Soulad s nařízením GDPR: https://www.123formbuilder.com/gdpr-compliance/

Zásady používání souborů cookie: https://www.123formbuilder.com/cookie-policy/

Naše kontaktní formuláře používejte jen tehdy, pokud plně souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů společnosti 123formbuilder. Používáním našich kontaktních formulářů souhlasíte s těmito zásadami ochrany osobních údajů, včetně shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů, jak je vysvětleno výše. V opačném případě nás můžete kontaktovat telefonicky.

SurveyMonkey

Abychom pro Vás mohli zlepšit naše služby, doporučujeme Vám účastnit se průzkumů. Naše průzkumy vytváříme a zpracováváme pomocí SurveyMonkey, služby poskytované společností SurveyMonkey Europe UC 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Irsko. V zásadě jsou naše průzkumy prováděny bez osobních údajů a nemůžeme Vaše odpovědi spojit s Vaší osobou. Z toho důvodu prostřednictvím SurveyMonkey nezpracováváme osobní údaje.

Když se však zúčastníte průzkumu, SurveyMonkey může zpracovávat některá data z vlastního oprávnění. Podrobnosti naleznete v aktuálních Zásadách ochrany osobních údajů SurveyMonkey, které jsou k dispozici na adrese: https://www.surveymonkey.de/mp/legal/privacy-policy/

 

8. Pluginy a nástroje

YouTube

Naše webové stránky používají pluginy (doplňky) ze stránek YouTube, provozovaných společností Google. Provozovatelem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Pokud navštívíte některou z našich stránek s pluginem YouTube, bude navázáno spojení se servery YouTube. Server YouTube tak bude informován, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte YouTube přiřadit historii procházení přímo k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube.

YouTube používáme v zájmu zatraktivnění prezentace našich online služeb. To představuje oprávněný zájem ve smyslu článku 6, odstavce 1, písmene F, nařízení GDPR.

Další podrobnosti ohledně nakládání s údaji uživatelů jsou k nalezení v Zásadách ochrany osobních údajů YouTube na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Aby bylo zajištěno jednotné zobrazení písma, používá tento web tzv. Google Web Fonts, poskytované společností Google. Když navštívíte webovou stránku, načte váš prohlížeč potřebné Web Fonts do mezipaměti prohlížeče, aby bylo možné správně zobrazit texty a písma.

Z tohoto důvodu se prohlížeč, který používáte, musí připojit k serverům Google. Tímto způsobem je Google informován, že naše webová stránka byla navštívena z Vaší IP adresy. Používáme Google Web Fonts v zájmu konzistentního a atraktivního zobrazování naší online platformy. To představuje oprávněný zájem ve smyslu článku 6, odstavce 1, písmene F, nařízení GDPR.

Pokud Váš prohlížeč nepodporuje Web Fonts, Váš počítač použije standardní typ písma.

Podrobné informace o Google Web Fonts jsou dostupné na https://developers.google.com/fonts/faq a v Zásadách ochrany osobních údajů Google: https://developers.google.com/fonts/faq and in Google’s Privacy Policy: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Tento web používá službu Google Maps prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Abyste mohli využívat funkce Google Maps, je nutné uložit Vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server Google v USA, kde jsou uloženy. Poskytovatel této webové stránky nemá žádný vliv na přenos dat.

Mapy Google jsou používány k zajištění atraktivní prezentace naší online služby a k usnadnění nalezení míst uvedených na našem webu. To představuje oprávněný zájem ve smyslu článku 6, odstavce 1, písmene F, nařízení GDPR.

Více podrobností o tom, jak se zachází s osobními údaji uživatelů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.