Najděte svůj náhradní díl Blue Print na partsfinder

Brzdy pro všechny značky!

Proč Blue Print?

Kompletní řada s více než 3 400 komponenty brzd pro asijské a evropské aplikace vozidel pokrývá více než 98 % všech osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel na evropských silnicích - to se týče brzdových kotoučů a destiček uvedených na trh po roce 2000.

Všechny díly jsou vyvíjeny a vyráběny s důsledným a systematickým prověřením kontroly kvality, což zajišťuje takovou kvalitu výrobků, která splňuje specifikace OE dílů a mohou se tak stát jejich přímou náhradou.

Neustálý výzkum a vývoj produktů s využitím katalogu "Official Manufacturer Electronic Parts Catalogues" zajišťuje nejvyšší úroveň přesnosti a drží krok s každým novým vozidlem uvedeným na trh podle filozofie „Fast to Market“.

Zaručuje vynikající komfort a výkon během bezpečné jízdy

Důvěra, že brzdy sednou Right First Time®

Propagační video Blue Print třecích brzdZáruka výrobce Blue Print:

Náš slib kvality - vaše přidaná hodnota

Abychom zdůraznili naše vysoké požadavky na kvalitu produktů, poskytujeme na všechny naše náhradní díly 3letou záruku výrobce.

Nejvyšší standard kvality

KVALITA OD SAMÉHO POČÁTKU

Vzhledem k tomu, že brzdové součástky jsou produkty, které přímo souvisejí s bezpečností, je jejich kvalita nanejvýš důležitá. Jako prostředek k zajištění neustálého poskytování vysoce kvalitních komponentů, prochází každá fáze výrobního procesu analýzou vzorků, která kontroluje shodu a přesnost.

Tím je zajištěno, že jsou dodržovány - nebo dokonce překračovány - regulační normy a že je vše vyráběno v odpovídající specifikaci.

VŠE JE O SPRÁVNÉ SMĚSI

Všechno začíná průzkumem produktu - analýzou originálního dílu, zkušební výrobou a testováním vzorků. Při vývoji nového produktu jsou ve výrobním procesu rozhodující správně zvolené suroviny odpovídající typu vozidla.

Pro každou součástku jsou vybírány materiály pro optimální rovnováhu mezi koeficienty tření, komfortem a chováním při opotřebení. To zahrnuje klíčové faktory, které ovlivňují také hluk, vibrace a otěr.

TESTOVÁNÍ, TESTOVÁNÍ

Každá nová brzdová součástka je podrobena zkoušce brzdění, hluku a opotřebení na dynamometru. Provádějí se fyzické a chemické zkoušky tvrdosti, smykové pevnosti a stlačitelnosti - splňující řadu norem ISO, SAE a JASO.

Provádějí se další kontroly a zkoušky na slábnutí brzd, tepelnou vodivost a chování při opotřebení.

SCHVÁLENÍ VYŽADOVÁNO

Každá nová součástka musí být zkontrolována a otestována schvalovacím orgánem s mezinárodně uznávanými zkouškami a certifikacemi. Tyto nezávislé testovací společnosti kontrolují nové díly v souladu se standardy popsanými v předpisech ECE R90 na pevnost ve smyku, tlak, citlivost na rychlost a stlačitelnost.

Po schválení si zkušební společnost vyžádá číslo schválení a certifikát od řídícího orgánu.

 

Brzdový systém

Každý vůz má tři základní dynamické elementy: zrychlení, změnu směru a zastavení. Funkce zastavení ovládaná brzdovým systémem je jedním z nejdůležitějších systémů zodpovídajících za bezpečnost v každém vozidle a je nezbytná pro aktivní i pasivní bezpečnost cestujících.

Třecí síla

Je to třecí síla, která mění kinetickou energii na tepelnou. Tření je rezistentní síla, která se vytváří při kontaktu dvou pohybujících se objektů.

Když řidič sešlápne brzdový pedál, přenesený tlak je přibližně 30krát větší než u nohy řidiče. Jinými slovy, síla nohy řidiče na brzdovém pedálu - což je přibližně 15 kg - je zesílena na asi 450 kg brzdné síly.

Výkonové požadavky na brzdy

Kromě toho, během brzdění při rychlosti 100 km/h může toto tření vygenerovat takové množství tepla, že by se za tři sekundy vařily dva litry vody.

Hluk, vibrace a tření při brzdění

SLYŠÍTE TO?

Hluk brzd je vytvářen vysokými vibracemi, které můžete slyšet.

Představte si, že prstem kroužíte po okraji vínové sklenice, která je z části naplněna vodou. Vibrace vznikají třením prstu, a to způsobuje rezonanci skla. Tím vzniká zvuk. Jde o stejný princip, který platí na zvuky a vibrace vytvářené třením mezi brzdovými destičkami a kotouči.

VŠE SE POČÍTÁ

Existuje mnoho faktorů, které je třeba vzít v úvahu při potlačování hluku a vibrací brzd. Patří mezi ně kvalita materiálů, tvar a ohýbání komponentů, prostředí jízdy, rychlost vozidla a teplota brzd.

Hluk je často způsoben vibracemi mezi destičkou a kotoučem, kde nedochází k úplnému kontaktu nebo jde o nedostačující nebo vadné součástky, jako jsou podložky a čepy, které ztratily sílu a vytvářejí zvukové vlny. Těmito zvukovými vlnami mohou být buď vysoké vibrace, které můžete slyšet, nebo nízké vibrace, které můžete cítit.

MINIMALIZACE NEPŘÍJEMNÉHO

Během vývoje nové brzdové destičky Blue Print se používá mnoho technologií, které zlepšují pohodlí řidiče i cestujících tím, že minimalizují potenciál těchto nepříjemných vibrací a zvuků.

Blue Print odpovídá specifikacím brzdových destiček OE nebo je překračuje, proto si zachovává výhody a vlastnosti původního výrobce - například úprava hran a / nebo přidávání drážek k „vyladění“ destičky, což jí činí méně hlučnou.

Existují také různé typy podložek, které lze namontovat na ocelovou opěrnou desku k tlumení vibrací mezi podložkou a třmenem. Tyto podložky fungují jako polštář; pohlcují hluk vytvářený vibracemi.

 

Údržba brzdového systému

 1. Prozkoumejte stav brzdových třmenů a veškerých dalších součástek, zda nejsou opotřebované, poškozené nebo zkorodované.
 2. Při montáži nových brzdových destiček se ujistěte, že je z destiček a opěrných bodů třmenu odstraněna veškerá koroze a namontujte nové části brzd.
 3. Namažte opěrné body, abyste zajistili volný pohyb a účinné brzdění, pomocí keramické pasty Blue Print anti-seize.
 4. Nepoužívejte měděné mazivo, protože by to mohlo ovlivnit signál ABS a podpořit galvanickou korozi. Zabraňuje také volnému pohybu brzdových destiček, což může být dalším zdrojem hluku.
 5. Pokud jsou na povrchu brzdových kotoučů silné rýhy nebo šrámy, bude je také nutné vyměnit, protože drsné povrchy způsobují hluk.
 6. Ujistěte se, že jsou náboje čisté a zkontrolujte boční házení pomocí testu házivosti.
 7. Před namontováním nových kotoučů zkontrolujte toleranci s údaji výrobce vozidla. Před montáží brzdových kotoučů je důležité vyčistit povrch náboje, jinak by se u brzdění mohlo objevovat drnčení.

Pro tichost a účinnost brzd se ujistěte, že jste při provádění servisu brzdového systému namontovali kvalitní brzdové díly a vhodné příslušenství z rozsáhlého sortimentu Blue Print.

Brzdové kotouče

The Heat is On

Během toho, co brzdový kotouč rotuje spolu s kolem, je sevřen třecím materiálem brzdových destiček, které jsou z obou stran uchyceny v třmenu a tlakem pístků brzdí otáčení kotouče, čímž také zpomaluje a zastavuje vozidlo. Tato akce vytváří velké množství tepelné energie a produkuje teplo. Množství generovaného tepla závisí na rychlosti a hmotnosti vozidla a na tom, jak silně se brzdí.

Vysoká teplota může způsobit, že brzdy nebudou tak účinné a zeslábnou v důsledku dlouhodobého, silného nebo agresivního brzdění. Výsledek:

 • Přehřáté kotouče mohou trpět nadměrným opotřebením, praskáním, změnou tloušťky (DTV) a mohou se rozpadnout.
 • Řidič bude pravděpodobně muset silněji sešlápnout brzdový pedál, aby vozidlo zpomalil.
 • V extrémních případech může dojít k tomu, že se brzdy zahřejí natolik, že nedokáží vygenerovat dostatečné tření bez ohledu na to, jak silně řidič sešlápne brzdový pedál.

Protože jsou však hlavní součástky vystaveny vzduchu, může být toto teplo účinně rozptýleno - čímž se snižuje slábnutí brzd.

Z bezpečnostních důvodů je důležité vzít v úvahu konstrukci brzdového kotouče a jeho schopnost rychle a efektivně odvádět teplo ve správných oblastech. Aby to bylo možné, musí mít kotouč správnou hmotnost, tloušťku a musí být vyroben z materiálu, který obsahuje velké množství uhlíku.

Rozsáhlá nabídka více než 1 700 brzdových kotoučů pokrývá více než 96 % všech běžných asijských a evropských vozidel v Evropě od roku 2000.

Od surovin po precizní produkt

Brzdové kotouče Blue Print jsou vyráběny podle nejvyšších standardů procesem tavení šedé litiny, která se skládá ze směsi nových a recyklovaných surovin kombinujících kovové kompozity. Výběr správného materiálu je rozhodující pro kvalitu a provoz brzdových kotoučů každého vozidla.

Používá se více chemických složení litiny. Ty jsou obohaceny o slitinové přísady, které zvyšují pevnost a tvrdost pro optimální výkon. Mezi tyto přísady patří:

 • Molybden
 • Měď
 • Chrom
 • Titan
 • atd.

 

 

Brzdové kotouče s integrovanými ložisky kol

Některá vozidla - zejména Renault a Peugeot / Citroën - používají brzdové kotouče s integrovaným ložiskem kol na zadní nápravě.

Tento typ montáže zavedený výrobcem vozidla vede k významné úspoře hmotnosti, protože z brzdového kotouče se zároveň stává také náboj kola. Tento typ sestavy kotouč / ložisko je vybaven snímacím kroužkem - nebo magnetickým kodérem pro snímání otáček kola k určení zrychlení a zpomalení - pro monitorování rychlosti kola. Signál rychlosti kola se přenáší řídicími jednotkami vozidla a využívá se k činnosti systému ABS a dalších funkcí, které řídí stabilitu vozidla.

Tento předem sestavený díl usnadňuje a zrychluje výměnu v servisu, zajišťuje dokonalé uložení a eliminuje riziko montáže ložiska s nesprávnou vůlí nebo špatným umístěním těsnění. To je zásadní pro bezpečné fungování komponentů a bezpečnost vozidla.

Brzdové destičky

Brzdové destičky pro optimální bezpečnost & pohodlí

Blue Print si klade za cíl najít optimální řešení pro bezpečnost, pohodlí a účinnost pro každou instalaci brzdových destiček. Každá sada brzdových destiček se vyznačuje vysokou pevností ve smyku, vynikajícím koeficientem stability tření, nízkou hladinou hluku a minimálními vibracemi, což řidiči poskytuje pocit bezpečí při stlačení brzdového pedálu. Díky tomu je brzdění progresivní a pohodlné.

Rozhodujícím faktorem pro optimální kvalitu brzdových destiček jsou jednotlivé komponenty, které tvoří každou destičku. Kombinace těchto prvků zajišťuje spolehlivost a bezpečnost dílů.

 1. Vlastnosti třecího materiálu: Speciálně přizpůsobeno konkrétnímu typu a modelu vozidla.
 2. Funkce mezivrstvy: Optimalizace stlačitelnosti snižuje přenos tepla.
 3. Funkce přilnavosti: Spolehlivost během smyku; spojení třecího materiálu s nosičem destičky.
 4. Vlastnosti opěrné desky: Vysoká pevnost materiálu.

Kompletní řada přes 1 250 sad brzdových destiček pro asijské a evropské aplikace vozidel pokrývá více než 96 % populárních vozidel v Evropě uvedených na trh od roku 2000.

Třecí materiál

Třecí materiály brzdových destiček musí fungovat za různých proměnlivých podmínek, zahrnující:

 • Rychlost vozidla
 • Změnu váhy
 • Obrovské teplotní změny v důsledku používání brzd
 • Vlhkost vzduchu
 • Vodu
 • Povrch vozovky

Kvůli tomu musí mít brzdová destička vynikající mechanickou pevnost a odolnost, aby tak byla zajištěna dlouhá životnost.

Třecí materiál je vyroben ze směsi mnoha různých surovin, podle toho, pro jaké vozidlo je součástka určena. Suroviny jsou rozděleny do tří kategorií: spojovací materiál, výztuha a materiál pro úpravu tření.

Výroba brzdových destiček

Poté, co byl třecí materiál vybrán, začíná výrobní proces s jemně opracovanými zadními deskami. Tyto zadní desky jsou očištěny a odmaštěny, aby se zvýšila přilnavost lepidla k zadní desce. Poté se směs destičky přitlačí na zadní desku. Spojené prvky se poté trvale sloučí ve vytvrzovací peci.

Optimální povrch je dotvořen drážkami a upravením hran třecího materiálu. Následuje antikorozní úprava práškovým lakováním brzdových destiček. Podle potřeby je poté přidáno příslušenství - například montážní podložky, čidla opotřebení nebo pružinky.

Brzdové bubny & brzdové čelisti

Jak fungují

Bubnové brzdy se obvykle používají v systému zadních brzd u menších osobních automobilů; mohou také sloužit jako parkovací brzda, kterou lze u některých větších vozidel kombinovat s kotoučovou brzdou.

Při sešlápnutí brzdového pedálu tlačí pístky brzdových válečků na brzdové čelisti a tlačí je ven. Výsledkem je, že tření generované brzdovým obložením - o vnitřní povrch bubnu - zpomaluje a zastavuje vozidlo.

Vynikající nabídka více než 130 brzdových bubnů a 320 brzdových čelistí najde využití ve více než 14 800 asijských a evropských vozidlech.

Přední nebo zadní

Existují tři typy konstrukcí bubnových brzd podle toho, jak jsou brzdové čelisti na bubny přitlačovány:

 1. jednonáběžná brzda
 2. dvounáběžná brzda
 3. DUO servo

Nejběžnějším typem používaným v dnešních vozidlech je jednonáběžný typ. Přední náběžná čelist je pojem, který označuje čelist, která se pohybuje ve směru otáčení, když je přitlačována k bubnu. Druhá se nazývá zadní náběžná čelist. Přední je stlačena ve stejném směru jako otáčení bubnů. Toto otáčení pomáhá tlačit čelisti proti bubnu větším tlakem, a tím je brzdící síla větší. Tomu se říká "servo effect", který přenáší brzdnou sílu na bubnové brzdy, aby zpomalil a zastavil rotaci.

Výrobní proces bubnových brzd

Tavení - kombinování a přizpůsobování

Proces výroby vysoce kvalitních brzdových bubnů a čelistí Blue Print je velmi podobný procesu výroby brzdových kotoučů a destiček.

Začíná to procesem tavení šedé litinové směsi z nových a recyklovaných materiálů, které kombinují kovové materiály odpovídající třídě materiálu EN-GJL-200.

 

Roztavený kov - je potřeba vysoká teplota

Roztavený kov se zahřívá na 1 360 - 1 460 ° C. Poté je každá dávka testována předtím, než je nalita do přesných pískových forem. Tím se vytvoří hrubě vytvarovaný brzdový buben s velmi vysokým obsahem laminárního grafitu.

Kov se odlívá do jednotné mikrostruktury perlitické matice. To dodává vysokou pevnost oceli, která tak splňuje metalurgické požadavky na nelegovanou a nízkolegovanou šedou litinu, jakou používají pro své odlitky výrobci vozidel.

 

Chlazení - dokončovací práce

Nová součástka se zchladí a veškerý přebytečný písek se odstraní. Před dalším krokem je zkontrolována na případné vady a poté se postupuje dál, aby byla přesně opracována, vyvrtána a vyvážena, čímž se minimalizují rezonance a torzní vibrace a aby se dosáhlo přesného uložení.

Každý buben je opatřen antikorozním šedým epoxidovým pryskyřičným povlakem, který zajišťuje dlouhou životnost. Označí se identifikací výrobce, číslem dílu Blue Print a minimální tloušťkou opotřebení.

Výrobní proces brzdových čelistí

Odmašťování a svařování - začíná se jemným polotovarem

Proces výroby brzdových čelistí začíná tím, že se jemně opracované části odmašťují a bodově svaří dohromady, aby vytvořily čelist.

 

Otryskání - zvyšování přilnavosti

Nově zkonstruovaná čelist je otryskána, aby se zvýšila přilnavost lepidla k čelisti.

  

Dokončování - do čelistí

Poté se na čelist přitlačí třecí materiál tlakem 250 - 400 baru při 230 °C. Nová součástka se pak permanentně spojí ve vytvrzovací peci.

Aby bylo zajištěno přesné uchycení při instalaci do vozidla, je povrch třecího materiálu optimálně upraven (zkosen). Poté následuje antikorozní lakování. Nová brzdová čelist je označena číslem součástky, značkou Blue Print, homologačním číslem a je zkontrolována a zabalena s veškerým příslušenstvím a montážními pokyny.

Osvědčené postupy při výměně brzdových destiček a kotoučůBrzdové díly specializované pro asijská vozidla

Blue Print - jako specialista na díly pro asijská vozidla - jde nad rámec úplné nabídky komponentů pro suché brzdění a nabízí kompletní řešení brzdových dílů pro veškeré asijské vozy.

V současné době nabízí více než 3 200 dílů pro brzdový systém - pokrývajících více než 70 000 typů vozidel - což vám poskytuje bezkonkurenční spektrum pro pokrytí asijských vozidel.

Od montážních sad brzdových destiček až po snímače ABS - Blue Print je tím správným místem, kde získáte vše potřebné pro brzdový systém asijských vozidel!

Chcete-li získat více informací o kompletní nabídce brzdových komponentů Blue Print pro asijské vozy, navštivte náš online katalog partsfinder.

Změna v pohonu automobilů

Jelikož se zpřísňují světové zákony ohledně emisí, výrobci automobilů reagují výrobou nových modelů vozidel, která jsou buď elektrická nebo hybridní.

Blue Print tento neustálý vývoj automobilové technologie sleduje po mnoho let, a tak průběžně zařazuje odpovídající brzdové destičky a kotouče do svého katalogu a představuje je již při uvedení nových vozů na trh.

Naši kompletní nabídku dílů pro elektrická a hybridní vozidla si můžete prohlédnout na partsfinder.