Prejsť na hlavný obsah

Prečo brzdové diely Blue Print?

Complete All-Makes range

Kompletný sortiment pre všetky značky s viac ako 3 550 brzdovými dielmi a pokrytím presahujúcim 98 % všetkých osobných a ľahkých úžitkových vozidiel na európskych cestách - pre brzdové kotúče a doštičky uvedené na trh po roku 2000.

Precision fit

V každej fáze výrobného procesu sa vykonáva analýza vzoriek pre kontrolu presnosti, ktorá zaisťuje, že sú dodržiavané predpisy a že sa všetko vyrába podľa správnej špecifikácie.

OE Matching Quality

Všetky brzdové komponenty sú vyvíjané a vyrábané tak, aby presne zodpovedali originálnemu vybaveniu, čo je zaistené prísnymi kontrolami kvality, ako sú skúšky brzdných vlastností na dynamometri, testy na hlučnosť a opotrebenie, fyzikálnymi a chemickými skúškami tvrdosti, pevnosti a stlačiteľnosti (spĺňajúce rôzne normy ISO, SAE a JASO).

Brzdy pre všetky značky!

The Heat is On

V priebehu toho, čo brzdový kotúč rotuje spolu s kolesom, je zovretý trecím materiálom brzdových doštičiek, ktoré sú z obidvoch strán uchytené v strmeni a tlakom piestika brzdia otáčanie kotúča, čím tiež spomaľujú a zastavujú vozidlo. Táto akcia vytvára veľké množstvo tepelnej energie a produkuje teplo. Množstvo generovaného tepla závisí od rýchlosti a hmotnosti vozidla a na tom, ako silno sa brzdí.

Vysoká teplota môže spôsobiť, že brzdy nebudú také účinné a zoslabnú v dôsledku dlhodobého, silného alebo agresívneho brzdenia. Prehriate kotúče môžu trpieť nadmerným opotrebovaní, praskaním, zmenou hrúbky (DTV) a môžu sa rozpadnúť. Vodič bude pravdepodobne musieť silnejšie šliapnuť na brzdový pedál, aby vozidlo spomalilo.

V extrémnych prípadoch môže dôjsť k tomu, že sa brzdy zahrejú natoľko, že nedokážu vygenerovať dostatočné trenie bez ohľadu na to, ako silno vodič šliapne na brzdový pedál.

Pretože sú však hlavné súčiastky vystavené vzduchu, môže byť toto teplo účinne rozptýlené - čím sa znižuje slabnutie bŕzd. Z bezpečnostných dôvodov je dôležité vziať do úvahy konštrukciu brzdového kotúča a jeho schopnosť rýchlo a efektívne odvádzať teplo v správnych oblastiach. Aby to bolo možné, musí mať kotúč správnu hmotnosť, hrúbku a musí byť vyrobený z materiálu, ktorý obsahuje veľké množstvo uhlíka.

Blue Print ponúka širokú škálu viac ako 1 750 brzdových kotúčov, ktoré pokrývajú viac ako 96 % všetkých bežných ázijských a európskych vozidiel od roku 2000.

Od surovín po precízny produkt

Brzdové kotúče Blue Print sú vyrábané podľa najvyšších štandardov procesom tavenia šedej liatiny, ktorá sa skladá zo zmesi nových a recyklovaných surovín kombinujúcich kovové kompozity. Výber správneho materiálu je rozhodujúci pre kvalitu a prevádzku brzdových kotúčov každého vozidla.

Používa sa viacero chemických zložení liatiny. Tie sú obohatené o zliatinové prísady, ktoré zvyšujú pevnosť a tvrdosť pre optimálny výkon. Medzi tieto prísady patrí Molybdén, Meď, Chróm, Titán.

Brzdové kotúče s integrovanými ložiskami kolies

Niektoré vozidlá - hlavne Renault a Peugeot/Citroën - používajú brzdové kotúče s integrovaným ložiskom kolies na zadnej náprave.

Tento typ montáže zavedený výrobcom vozidla vedie k významnej úspore hmotnosti, pretože z brzdového kotúča sa zároveň stáva tiež náboj kolesa. Tento typ zostavy kotúč/ložisko je vybavený snímacím krúžkom - alebo magnetickým kódovačom pre snímanie otáčok kolesa k určeniu zrýchlenia a spomalenia - pre monitorovanie rýchlosti kolesa. Signál rýchlosti kolesa sa prenáša riadiacimi jednotkami vozidla a využíva sa k činnosti systému ABS a ďalších funkcií, ktoré riadia stabilitu vozidla.

Tento predom zostavený diel uľahčuje a zrýchľuje výmenu v servise, zaisťuje dokonalé uloženie a eliminuje riziko montáže ložiska s nesprávnou vôľou alebo zlým umiestnením tesnenia. To je zásadné pre bezpečné fungovanie komponentov a bezpečnosť vozidla.

Brzdové doštičky

Cieľom spoločnosti Blue Print je nájsť optimálne riešenie pre bezpečnosť, pohodlie a efektivitu každej brzdovej doštičky. Každá sada brzdových doštičiek, ktorých je v ponuke viac ako 1 330 pre ázijské a európske vozidlá, sa vyznačuje vysokou pevnosťou v šmyku, vynikajúcim koeficientom stability a trenia, nízkou hladinou hluku a minimálnymi vibráciami - čo šoférovi poskytuje pocit bezpečia, pretože brzdenie je plynulejšie a pohodlnejšie.

Rozhodujúcim faktorom pre optimálnu kvalitu brzdových doštičiek sú jednotlivé komponenty, ktoré tvoria každú doštičku. Kombinácia týchto prvkov zaisťuje spoľahlivosť a bezpečnosť dielov.

Vlastnosti trecieho materiálu: Špeciálne prispôsobené konkrétnemu typu a modelu vozidla.

Funkcia medzivrstvy: Optimalizácia stlačiteľnosti znižuje prenos tepla.

Funkcia priliehavosti: Spoľahlivosť behom šmyku; spojenie trecieho materiálu s nosičom doštičky.

Vlastnosti opornej dosky: Vysoká pevnosť materiálu.

Antivibračná podložka (Shim): Znižuje hluk bŕzd a je pripevnená k zadnej oceľovej doske, aby tlmila vibrácie medzi doštičkou a strmeňom

Brzdové bubny & brzdové čeľuste

Bubnové brzdy sa obvykle používajú v systéme zadných bŕzd pri menších osobných automobiloch; môžu tiež slúžiť ako parkovacia brzda, ktorú možno pri niektorých väčších vozidlách kombinovať s kotúčovou brzdou.

Pri šliapnutí na brzdový pedál tlačia piestiky brzdových valčekov na brzdové čeľuste a tlačia ich von. Výsledkom je, že trenie generované brzdovým obložením - o vnútorný povrch bubna - spomaľuje a zastavuje vozidlo.

Spoločnosť Blue Print má excelentnú ponuku viac ako 130 brzdových bubnov a 300 brzdových čeľustí, ktoré pokrývajú viac ako 14 800 ázijských a európskych vozidiel.

Predné alebo zadné

Existujú tri typy konštrukcií bubnových bŕzd podľa toho, ako sú brzdové čeľuste na bubny pritláčané: jednonábežná brzda, dvojnábežná brzda, DUO servo.

Najbežnejším typom používaným v dnešných vozidlách je jednonábežný typ. Predná nábežná čeľusť je pojem, ktorý označuje čeľusť, ktorá sa pohybuje v smere otáčania, keď je pritláčaná k bubnu. Druhá sa nazýva zadná nábežná čeľusť. Predná je stlačená v rovnakom smere ako otáčanie bubnov. Toto otáčanie pomáha tlačiť čeľuste proti bubnu väčším tlakom, a tým je brzdiaca sila väčšia. Tomu sa hovorí "servo effect", ktorý prenáša brzdnú silu na bubnové brzdy, aby spomalil a zastavil rotáciu.

Získajte newsletter Blue Print