Vind uw Blue Print onderdeel in de partsfinder

Remmen voor alle merken!

Waarom Blue Print?

Een volledig "All-Makes"- gamma van meer dan 3000 remcomponenten voor Aziatische en Europese voertuigapplicaties. Voor remblokken en remschijven dekt het meer dan 98 % van alle personenwagens en bestelwagens van na het jaar 2000 op de Europese wegen.

Alle componenten worden ontwikkeld en geproduceerd volgens OE-specificaties, zo kunnen ze als directe vervangproducten gebruikt worden. Strenge en systematische kwaliteitscontroles garanderen een voortdurende aanvoer van kwaliteitsproducten. 

Voor de voortdurende ontwikkeling en uitbreiding van het gamma maken we gebruik van de Official Manufacturer Electronic Parts Catalogues. Dit staat garant voor een hoge graad van nauwkeurigheid en dankzij de 'Fast to Market' - filosofie houden we gelijke tred met elk nieuw voertuig dat op de markt komt. 

Een hoog niveau van comfort en prestaties en een garantie op veilig rijden. 

De zekerheid dat de remmen Right first time Right First Time® zullen passen.

Promotievideo van de Blue Print remcomponentenDe garantie van Blue Print als producent:

Onze kwaliteitsbelofte - uw toegevoegde waarde

Om de hoge kwaliteit van onze producten te benadrukken bieden wij een fabrieksgarantie van 3 jaar aan voor al onze onderdelen.

Hoogste kwaliteit

KWALITEIT VAN BIJ DE START

Omdat remcomponenten veiligheidscomponenten zijn is kwaliteit van cruciaal belang. Om een voortdurende aanlevering van hoogkwalitatieve componenten te garanderen worden in elke fase van het productieproces de conformiteit en de nauwkeurigheid steekproefgewijs gecontroleerd.

Dit biedt de garantie dat de voorgeschreven normen gehaald - en zelfs overschreden - worden, en dat alles geproduceerd wordt volgens de correcte specificaties.

WAT UITEINDELIJK TELT IS DE JUISTE MIX

Het begint met de research van het product - het origineel bestuderen, monsters produceren en testen. Bij de ontwikkeling van een nieuw product zijn de grondstoffen in het productieproces cruciaal voor de correcte voertuigapplicatie en -belasting.

Voor elke component worden grondstoffen geselecteerd die een optimale balans garanderen tussen frictiecoëfficiënt, comfort en duurzaamheid. Ze zijn ook bepalend voor het geluid, de trilling en het veerkarakter.

TESTEN, TESTEN.

Elke remcomponent wordt getest op vermogenstestbanken waarbij remprestaties, geluid en duurzaamheid worden gecontroleerd. Fysische en chemische tests op hardheid, afschuifsterkte en samendrukbaarheid worden uitgevoerd volgens verschillende ISO, SAE en JASO - normen.

Bijkomende controles op remfading, thermisch geleidingsvermogen en slijtage worden uitgevoerd.

GOEDKEURING VEREIST

Elk nieuw onderdeel moet gecontroleerd en getest worden door een gecertificeerde instantie die internationaal erkerde testen gebruikt. Deze onafhankelijke controle-instanties kijken na of de nieuwe onderdelen beantwoorden aan de ECE R90 richtlijnen inzake afschuifsterkte, druk, snelheidgevoeligheid en samendrukbaarheid.

Na de goedkeuring vragen de controle-instanties een goedkeuringsnummer en een certificaat aan bij het bestuursorgaan.

 

Het remsysteem

Elk voertuig heeft drie dynamische basisfuncties : versnellen, van richting veranderen en stoppen. Het stoppen dat gecontroleerd gebeurt door het remsysteem is één van de belangrijkste, veiligheidsgerelateerde functies in elk voertuig en is cruciaal voor de veiligheid van bestuurder en passagiers.

De kracht van wrijving

De kracht van wrijving transformeert kinetische energie in thermische energie. Wrijving is de weerstandbiedende kracht die ontstaat wanneer twee objecten elkaar raken.

Wanneer de bestuurder het rempedaal induwt ontstaat een kracht die 30 keer groter is dan de kracht van de voet van de bestuurder. M.a.w de kracht die de bestuurder zet op het rempedaal, die ongeveer 15 kg bedraagt, wordt versterkt tot ongeveer 450 kg remkracht.

Prestatievereisten voor remmen

Bij het remmen aan 100 km/u kan de wrijving genoeg warmte genereren om twee liter water te koken in 3 seconden.

Demping van geluid en trillingen bij het remmen

HOOR JE DAT ?

Remgeluid ontstaat wanneer hoge-toonvibratie waarneembaar wordt.

Het is zoals wanneer je met je vinger over de rand van een met water gevuld wijnglas wrijft. Door de beweging van de vinger ontstaat wrijving waardoor geluid ontstaat in het glas. Hetzelfde gebeurt als er wrijving ontstaat tussen remblokken en remschijven.

ALLE ASPECTEN TELLEN

Een aantal elementen spelen een rol bij het onderdrukken van de remgeluiden en trillingen : de kwaliteit van de materialen, de vorm en de torsie van de componenten, de rijomgeving, de snelheid en de temperatuur van de remmen.

Vaak ontstaat lawaai door de trilling van de remblok tegen de remschijf wanneer er geen volledig contact is, of wanneer defecte onderdelen zoals afstelringen en pennen geen spanning meer hebben en daardoor geluidsgolven veroorzaken. Deze geluidsgolven zijn ofwel de hoge vibraties die je kan horen ofwel de lage vibraties die je kan voelen.

ONAANGENAME GELUIDEN BEPERKEN

Bij de ontwikkeling van een nieuwe Blue Print remblok worden technologieën gebruikt die de kans op onaangename trillingen en geluiden zo veel mogelijk beperken en zo het comfort van bestuurder en passagiers vergroten.

Blue Print beantwoordt aan of overtreft de specificaties van de OE-remblokken. De Blue Print remblokken hebben de voordelen en de eigenschappen van OE-remblokken zoals afschuinen en/of toevoegen van gleuven om de remblok te 'tunen' zodat deze minder lawaai maakt.

Verschillende types afstelringen kunnen op de stalen ankerplaat gemonteerd worden om de trilling tussen de de remblok en de remblokhouder te dempen. Deze afstelringen dienen als kussens: ze vangen de trillingen op die lawaai veroorzaken.

 

Onderhoud van het remsysteem :

 1. Controleer de remblokhouders en -dragers en elk ander materiaal op slijtage en roest.
 2. Verwijder bij het monteren van nieuwe remblokken alle roest van de steunpunten van de remblokhouders en -dragers, en monteer de nieuwe rem-hardware.
 3. Smeer de steunpunten met Blue Print remmenvet om vrije bewegingen en efficiënt remmen te garanderen.
 4. Vermijd het gebruik van kopervet want dit kan ABS-signalen beïnvloeden en galvanisch roest stimuleren. Het belet bovendien dat de remblok vrij kan bewegen en dat kan ook een oorzaak zijn van lawaai.
 5. Als de remschijven veel groeven of lippen vertonen moet u ze ook vervangen, want ruwe oppervlakken veroorzaken lawaai.
 6. Zorg ervoor dat de naven schoon zijn en controleer op uitloop door gebruik te maken van een zwenktaster.
 7. Vergelijk de toleranties met de gegevens van de voertuigfabrikant voor u de nieuwe schijven monteert. Het is belangrijk dat u de naafoppervlakken schoonmaakt voor u de remschijven vervangt. Zoniet kunnen er schokken optreden bij het remmen.

Wil u stille, efficiënte remmen, gebruik dan bij elk onderhoud van het remsysteem de kwaliteitsremdelen en de passende accessoires van Blue Print.

Remschijven

Het komt erop aan

De remschijf roteert met het wiel en wordt vastgeklemd door het wrijvingsmateriaal van de remblok. Door de druk van de zuigers wordt ze aan beide kanten tegen de remblokhouders gedrukt. De schijfrotatie vertraagt, het voertuig vertraagt en wordt tot stilstand gebracht. Dit proces veroorzaakt een grote hoeveelheid thermische energie en produceert warmte. De hoeveelheid warmte die gegenereerd wordt hangt af van de snelheid en het gewicht van het voertuig en hoe hard de remmen worden ingeduwd.

Door de hitte kunnen de schijven minder efficiënt worden en als gevolg van aanhoudend hard of agressief remmen vermindert hun werking.

 • Oververhitte schijven kunnen overmatige slijtage, scheurvorming, variabele dikte (DTW - Disc Thickness Variation) vertonen en mogelijk breken.
 • De bestuurder zal het rempedaal harder moeten induwen om het voertuig te doen vertragen.
 • In extreme gevallen kan het gebeuren dat de remmen zo oververhit geraken dat ze niet genoeg wrijving kunnen genereren, hoe hard het rempedaal ook ingeduwd wordt.

Toch kan, wanneer de componenten blootgesteld zijn aan de atmosfeer, de hitte efficiënt verspreid worden en kan het remfaden verminderd worden.

Voor de veiligheid is het belangrijk dat de remschijf zo geconstrueerd is dat ze de hitte snel en efficiënt in de juiste omgeving kan drijven. Daarom moet de schijf het juiste gewicht, de juiste massa en de juiste dikte hebben en gemaakt zijn van het juiste materiaal, waaronder een hoog koolstofgehalte.

Een uitgebreid gamma van meer dan 1700 remschijven dat meer dan 96 % dekt van alle courante Aziatische en Europese voertuigen in Europa vanaf het jaar 2000.

Van grondstoffen tot precisieproducten

Blue Print remschijven worden geproduceerd volgens de hoogste standaards. Een smeltproces van grijs gietijzer combineert nieuwe/gerecycleerde materialen en metalen composieten. De keuze van het juiste materiaal is cruciaal voor de kwaliteit en de werking van de remschijven voor elke voertuigapplicatie.

Een aantal gietijzeren chemische composities worden gebruikt. Ze zijn verrijkt met legeringscomponenten om de treksterkte te verhogen voor optimale prestaties. Deze componenten bevatten:

 • molybdeen
 • koper
 • chroom
 • titanium
 • enz.

 

 

Remschijven met geïntegreerde wiellagers

Sommige voertuigapplicaties - meer bepaald Renault en Peugeot/Citroën - gebruiken schijven met een geïntegreerde wiellager op de achteras.

Dit type van montage ontworpen door de voertuigconstructeur resulteert in een aanzienlijke vermindering van gewicht want de remschijf wordt ook de wielnaaf. Dit type van schijf/lager-montage is uitgerust met een geluidswiel - of een magnetische encoder waardoor de wielsnelheidssensor versnelling of vertraging genereert - dat de wielsnelheid bewaakt. Dit wielsnelheidssignaal wordt omgezet door de controle-eenheid van het voertuig en wordt gebruikt voor de ABS en voor andere functies die de stabilileit van het voertuig controleren.

Dit voorgemonteerd onderdeel maakt de vervanging gemakkelijker en sneller voor de werkplaats, bovendien garandeert het een juiste pasvorm en is er geen risico om een lager te monteren met foutieve speling of afdichtpositionering. Dit is essentieel voor de veilige werking van de componenten.

Remblokken

Remblokken voor optimale veiligheid en comfort

Blue Print heeft voor elke remblokapplicatie de optimale oplossing gevonden inzake veiligheid, comfort en efficiëntie. Elke remblokkenset bezit deze kenmerken : hoge afschuifsterkte, excellente wrijvingscoëfficiënt, laag geluidsniveau en minimale trilling. Dit geeft de bestuurder een veilig gevoel wanneer hij het rempredaal induwt. Dit maakt dat remmen progressief en comfortabel is.

De individuele componenten van elke remblok zijn bepalend voor de optimale werking van de remblok. Deze elementen samen maken de betrouwbaarheid en de veiligheid uit.

 1. Wrijvingseigenschappen van de materialen : speciaal afgestemd op het voertuigtype en -model
 2. Eigenschappen van de tussenlaag : optimale samendrukbaarheid vermindert de warmtetransfer.
 3. Adhesieve eigenschappen : hoge afschuifsterkte, bindt de wrijvingsmaterialen aan de remblokhouder
 4. Eigenschappen van de rugplaat : hoge materiaalsterkte
 5. Eigenschappen van de afstelring : vermindert de remgeluiden

Een compleet gamma van meer dan 1250 rembloksets voor Aziatische en Europese voertuigapplicaties, dat meer dan 96 % dekt van de courante voertuigen op de Europese wegen vanaf het jaar 2000.

Wrijvingsmateriaal

Het wrijvingsmateriaal waaruit remblokken gemaakt zijn moet afgestemd zijn op :

 • snelheid van het voertuig
 • laadvermogen
 • grote temperatuursverschillen door het remmen
 • vochtigheid
 • water
 • conditie van het wegdek

Vandaar dat remblokken een grote mechanische kracht en een lange levensduur moeten hebben.

Het wrijvingsmateriaal bestaat uit een mix van verschillende grondstoffen die variëren volgens de voertuigapplicatie. Ze zijn onderverdeeld in drie categorieën die zijn afgestemd op binding, stijfheid en wrijving.

Productie van remblokken

Na de keuze van het wrijvingsmateriaal start het productieproces met de rugplaten. Deze rugplaten worden kort gestraald en ontvet zodat de lijm beter blijft kleven aan de rugplaat. Daarna wordt het remblokmengsel tegen de rugplaat geprest. De samengevoegde elementen worden dan permanent gehard in de uithardingsovens.

Het oppervlak wordt geoptimaliseerd door het wrijvingsmateriaal aan te passen en af te schuinen. Daarna volgt een anti-corrosie behandeling van de remblok dmv een poeder-coating. Daarna volgt indien nodig de montage van vulringen, kortsluitmeldingsdraden en veren.

Remtrommels en remschoenen

Hoe ze werken

Trommelremmen worden gebruikt in het remsysteem achteraan bij kleine personenwagens. Ze kunnen ook gebruikt worden als parkeerrem, in combinatie met een schijfrem ook bij sommige grotere voertuigen.

Als het rempedaal wordt ingeduwd drukken de wielcilinderzuigers tegen de remschoenen en duwen ze ze naar buiten toe. De wrijving die wordt opgewekt wanneer de remvoeringen tegen de binnenoppervlakken van de trommels drukken, doet het voertuig vertragen tot het stopt.

Een uitgebreid gamma van meer dan 130 remtrommels en 320 remschoenen dekt meer dan 14800 Aziatische en Europese voertuigapplicaties.

Oplopend of aflopend

Er zijn 3 soorten trommelremmen afhankelijk van hoe de remschoenen tegen de trommels worden gedrukt :

 1. oplopend / aflopend
 2. dubbel oplopend
 3. duo-servo

Het type dat tegenwoordig het meest voorkomt bij personenwagens is het oplopende/aflopende type. De oplopende schoen is een term die verwijst naar de schoen die beweegt in de rotatierichting wanneer die tegen de trommel wordt gedrukt. De andere schoen wordt aflopende schoen genoemd. De oplopende schoen wordt in dezelfde richting geduwd als de rotatie van de trommels. Deze rotatie drukt de schoen met een grotere kracht tegen de trommel en genereert een grotere remkracht. Dit noemt men het servo-effect op de trommelremmen dat het voertuig doet vertragen en doet stoppen.

Productieproces van remtrommels

Smelten - combineren - conformeren

Het productieproces van hoogkwalitatieve Blue Print trommelremmen en remschoenen komt in grote mate overeen met dat van remschijven en remblokken.

Het begint met een smeltproces van grijs gietijzer dat nieuwe/gerecycleerde materialen en metalen composieten combineert, conform materiaalgraad EN-GJL-200.

 

Gesmolten metaal - Hoge temperatuur vereist

Het gesmolten metaal wordt verhit tot 1360 - 1460 °C. Daarna wordt elk bad in nauwkeurig gevormde zandmallen gegoten. Dit vormt een remtrommel-mal met een hoog gehalte laminair grafiet.

Het wordt gegoten in een perlitische matrix-microstructuur. Dit geeft een hoge treksterkte en beantwoordt aan de metallurgische vereisten van niet-gelegeerd en laag-gelegeerd grijs gietijzer voor gietwerk bij voertuigconstructeurs.

 

Afkoelen - finishing touch

Het nieuwe onderdeel wordt afgekoeld en het overtollige zand wordt verwijderd. Het wordt gecontroleerd op eventuele gietfouten en daarna volgt een preciese productie. Het wordt verder geboord en uitgebalanceerd totdat het nauwkeurig past en de resonantie en torsietrillingen tot een minimum herleid zijn.

Elke trommel wordt afgewerkt met een anti-corrosie coating in expoxyhars die zorgt voor een lange levensduur. Daarna wordt de trommel gemarkeerd met de identificatie van de fabrikant, het Blue Print artikelnummer en de minimum slijtagedikte.

Productieproces van de remschoen

Ontvetten en lassen

Het productieproces start met het ontvetten en puntlassen van de fijnstansdelen om de schoen vorm te geven.

 

Staalstralen - de kleefkracht verhogen

De nieuw gevormde schoen wordt gestaalstraald om de kleefkracht van de lijm op de schoen te verhogen.

  

Finishing touch - aangebracht op de remschoen

Daarna wordt het wrijvingsmengsel op de schoen geprest met een drukkracht van 250 - 400 bar op 230°C en daarna definitief gehard in de uithardingsoven.

Om een perfecte pasvorm te garanderen wordt het oppervlak optimaal afgeschuind. Daarna krijgt het een anti-corrosie laklaag. De nieuwe remschoen wordt vervolgens gemarkeerd met het Blue Print artikelnummer, homologatienummers en andere voertuig- en materiaalreferenties. Daarna volgt nog een controle en wordt het samen met eventuele accessoires en montagevoorschiften verpakt.

Optimale methoden om remblokken en remschijven te vervangenRemcomponenten voor Aziatische voertuigen 

Blue Print heeft een ruim assortiment remcomponenten voor alle merken en als specialist van onderdelen voor Aziatische merken biedt ze het resterende deel van het remassortiment aan voor Aziatische voertuigapplicaties.

Momenteel zijn er meer dan 3200 onderdelen alleen al in het assortiment remdelen. Dit dekt meer dan 70000 voertuigapplicaties en is een ongeziene dekking in de breedte en de diepte voor Aziatische voertuigen.

Van montagekits voor remblokken tot ABS-sensoren : Blue Print is uw One Stop Shop voor alle remdelen die u nodig heeft voor Aziatische voertuigen.

In onze online-catalogus partsfinder vindt u meer informatie over het volledig gamma remcomponenten van Blue Print voor Aziatische voertuigen.

A Change in Automotive Propulsion

Wereldwijd wordt de wetgeving m.b.t. emissiewaarden strenger. Voertuigfabrikanten reageren hierop met de productie van elektrische en hybride voertuigmodellen.

Blue Print volgt al vele jaren de evoluties in de automotive technologie. Zodra nieuwe voertuigtypes worden gelanceerd vult Blue Print voortdurend het assortiment remblokken en remschijven aan.

Het volledig assortiment onderdelen voor elektrische en hybride voertuigen vindt u op de website van de partsfinder.