Nájdite svoj náhradný diel Blue Print na partsfinder

Brzdy pre všetky značky!

Prečo Blue Print?

Kompletný rad s viac ako 3 400 komponentmi bŕzd pre ázijské a európske aplikácie vozidiel pokrýva viac ako 98 % všetkých osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel na európskych cestách - to sa týka brzdových kotúčov a doštičiek uvedených na trh po roku 2000.

Všetky diely sú vyvíjané a vyrábané s dôsledným a systematickým preverením kontroly kvality, čo zaisťuje takú kvalitu výrobkov, ktorá spĺňa špecifikácie OE dielov, a tak sa môžu stať ich priamou náhradou.

Neustály výskum a vývoj produktov s využitím katalógu "Official Manufacturer Electronic Parts Catalogues" zaisťuje najvyššiu úroveň presnosti a drží krok s každým novým vozidlom uvedeným na trh podľa filozofie "Fast to Market".

Zaručuje vynikajúci komfort a výkon v priebehu bezpečnej jazdy

Dôvera, že brzdy sadnú Right First Time®

Propagačné video Blue Print trecích bŕzdZáruka výrobcu Blue Print:

Náš sľub kvality - Vaša pridaná hodnota

Aby sme zdôraznili naše vysoké požiadavky na kvalitu produktov, poskytujeme na všetky naše náhradné diely 3-ročnú záruku výrobcu.

Najvyšší štandard kvality

Najvyšší štandard kvality

Vzhľadom k tomu, že brzdové súčiastky sú produkty, ktoré priamo súvisia s bezpečnosťou, je ich kvalita nanajvýš dôležitá. Ako prostriedok k zaisteniu neustáleho poskytovania vysoko kvalitných komponentov, prechádza každá fáza výrobného procesu analýzou vzoriek, ktorá kontroluje zhodu a presnosť.

Tým je zaistené, že sú dodržiavané - alebo dokonca prekračované - regulačné normy a že je všetko vyrábané v zodpovedajúcej špecifikácii.

VŠETKO JE O SPRÁVNEJ ZMESI

Všetko začína prieskumom produktu - analýzou originálneho dielu, skúšobnou výrobou a testovaním vzoriek. Pri vývoji nového produktu sú vo výrobnom procese rozhodujúce správne zvolené suroviny zodpovedajúce typu vozidla.

Pre každú súčiastku sú vybrané materiály pre optimálnu rovnováhu medzi koeficientmi trenia, komfortom a chovaním pri opotrebovaní. To zahŕňa kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú tiež hluk, vibrácie a oter.

TESTOVANIE, TESTOVANIE

Každá nová brzdová súčiastka je podrobená skúške brzdenia, hluku a opotrebovania na dynamometri. Vykonávajú sa fyzické a chemické skúšky tvrdosti, šmykovej pevnosti a stlačiteľnosti - spĺňajúce rady noriem ISO, SAE a JASO.

Vykonávajú sa ďalšie kontroly a skúšky na slabnutie bŕzd, tepelnú vodivosť a správanie pri opotrebení.

SCHVÁLENIE VYŽADOVANÉ

Každá nová súčiastka musí byť skontrolovaná a otestovaná schvaľovacím orgánom s medzinárodne uznávanými skúškami a certifikáciami. Tieto nezávislé testovacie spoločnosti kontrolujú nové diely v súlade so štandardmi popísanými v predpisoch ECE R90 na pevnosť v šmyku, tlak, citlivosť na rýchlosť a stlačiteľnosť.

Po schválení si skúšobná spoločnosť vyžiada číslo schválenia a certifikát od riadiaceho orgánu.

 

Brzdový systém

Každý voz má tri základné dynamické elementy: zrýchlenie, zmenu smeru a zastavenie. Funkcia zastavenia ovládaná brzdovým systémom je jedným z najdôležitejších systémov zodpovedajúcich za bezpečnosť v každom vozidle a je nevyhnutná pre aktívnu a pasívnu bezpečnosť cestujúcich.

Trecia sila

Je to trecia sila, ktorá mení kinetickú energiu na tepelnú. Trenie je rezistentná sila, ktorá sa vytvára pri kontakte dvoch pohybujúcich sa objektov.

Keď vodič šliapne na brzdový pedál, prenesený tlak je približne 30-krát väčší ako pri nohe vodiča. Inými slovami, sila nohy vodiča na brzdovom pedáli - čo je približne 15 kg - je zosílená na asi 450 kg brzdnej sily.

Výkonové požiadavky na brzdy

Okrem toho, v priebehu brzdenia pri rýchlosti 100 km/h môže toto trenie vygenerovať také množstvo tepla, že by sa za tri sekundy varily dva litre vody.

Hluk, vibrácie a trenie pri brzdení

POČUJETE TO?

Hluk bŕzd je vytváraný vysokými vibráciami, ktoré môžete počuť.

Predstavte si, že prstom krúžite po okraji vínoveho pohára, ktorý je sčasti naplnený vodou. Vibrácie vznikajú trením prsta, a to spôsobuje rezonanciu skla. Tým vzniká zvuk. Ide o rovnaký princíp, ktorý platí na zvuky a vibrácie vytvárané trením medzi brzdovými doštičkami a kotúčmi.

VŠETKO SA POČÍTA

Existuje množstvo faktorov, ktoré treba vziať do úvahy pri potláčaní hluku a vibrácií bŕzd. Patrí medzi ne kvalita materiálov, tvar a ohýbanie komponentov, prostredie jazdy, rýchlosť vozidla a teplota bŕzd.

Hluk je často spôsobený vibráciami medzi doštičkou a kotúčom, kde nedochádza k úplnému kontaktu alebo ide o nedostačujúce alebo chybné súčiastky, ako sú podložky a čapy, ktoré stratili silu a vytvárajú zvukové vlny. Týmito zvukovými vlnami môžu byť buď vysoké vibrácie, ktoré môžete počuť, alebo nízke vibrácie, ktoré môžete cítiť.

MINIMALIZÁCIA NEPRÍJEMNÉHO

V priebehu vývoja novej brzdovej doštičky Blue Print sa používa množstvo technológií, ktoré zlepšujú pohodlie vodiča aj cestujúcich tým, že minimalizujú potenciál týchto nepríjemných vibrácií a zvukov.

Blue Print zodpovedá špecifikáciám brzdových doštičiek OE alebo ich prekračuje, preto si zachováva výhody a vlastnosti pôvodného vyrobcu - napríklad úprava hrán a/alebo pridávanie drážok k "vyladeniu" doštičiek, čo ich robí menej hlučnými.

Existujú takisto rôzne typy podložiek, ktoré možno namontovať na oceľovú opornú dosku k tlmeniu vibrácií medzi podložkou a strmeňom. Tieto podložky fungujú ako vankúš; pohlcujú hluk vytváraný vibráciami.

 

Údržba brzdového systému

 1. Preskúmajte stav brzdových strmeňov a všetkých ďalších súčiastok, či nie sú opotrebované, poškodené alebo skorodované.
 2. Pri montáži nových brzdových doštičiek sa uistite, že je z doštičiek a oporných bodov strmeňov odstránená všetka korózia a namontujte nové časti bŕzd.
 3. Natrite oporné body, aby ste zaistili voľný pohyb a účinné brzdenie, pomocou keramickej pasty Blue Print anti-seize.
 4. Nepoužívajte medené mazivo, pretože by to mohlo ovplyvniť signál ABS a podporiť galvanickú koróziu. Zabraňuje tiež voľnému pohybu brzdových doštičiek, čo môže byť ďalším zdrojom hluku.
 5. Ak sú na povrchu brzdových kotúčov silné ryhy alebo škrabance, bude nutné ich tiež vymeniť, pretože drsné povrchy spôsobujú hluk.
 6. Uistite sa, že sú čisté náboje a skontrolujte bočné hádzanie pomocou testu hádzavosti.
 7. Pred namontovaním nových kotúčov skontrolujte toleranciu s údajmi výrobcu vozidla. Pred montážou brzdových kotúčov je dôležité vyčistiť povrch náboja, inak by sa pri brzdení mohlo objavovať drnčanie.

Pre tichosť a účinnosť bŕzd sa uistite, že ste pri vykonávaní servisu brzdového systému namontovali kvalitné brzdové diely a vhodné príslušenstvo z rozsiahleho sortimentu Blue Print.

Brzdové kotúče

The Heat is On

V priebehu toho, čo brzdový kotúč rotuje spolu s kolesom, je zovretý trecím materiálom brzdových doštičiek, ktoré sú z obidvoch strán uchytené v strmeni a tlakom piestika brzdia otáčanie kotúča, čím tiež spomaľujú a zastavujú vozidlo. Táto akcia vytvára veľké množstvo tepelnej energie a produkuje teplo. Množstvo generovaného tepla závisí od rýchlosti a hmotnosti vozidla a na tom, ako silno sa brzdí.

Vysoká teplota môže spôsobiť, že brzdy nebudú také účinné a zoslabnú v dôsledku dlhodobého, silného alebo agresívneho brzdenia. Výsledok:

 • Prehriate kotúče môžu trpieť nadmerným opotrebovaní, praskaním, zmenou hrúbky (DTV) a môžu sa rozpadnúť.
 • Vodič bude pravdepodobne musieť silnejšie šliapnuť na brzdový pedál, aby vozidlo spomalilo.

V extrémnych prípadoch môže dôjsť k tomu, že sa brzdy zahrejú natoľko, že nedokážu vygenerovať dostatočné trenie bez ohľadu na to, ako silno vodič šliapne na brzdový pedál.

Pretože sú však hlavné súčiastky vystavené vzduchu, môže byť toto teplo účinne rozptýlené - čím sa znižuje slabnutie bŕzd. Z bezpečnostných dôvodov je dôležité vziať do úvahy konštrukciu brzdového kotúča a jeho schopnosť rýchlo a efektívne odvádzať teplo v správnych oblastiach. Aby to bolo možné, musí mať kotúč správnu hmotnosť, hrúbku a musí byť vyrobený z materiálu, ktorý obsahuje veľké množstvo uhlíka.

Rozsiahla ponuka viac ako 1 700 brzdových kotúčov pokrýva viac ako 96 % všetkých bežných ázijských a európskych vozidiel v Európe od roku 2000.

Od surovín po precízny produkt

Brzdové kotúče Blue Print sú vyrábané podľa najvyšších štandardov procesom tavenia šedej liatiny, ktorá sa skladá zo zmesi nových a recyklovaných surovín kombinujúcich kovové kompozity. Výber správneho materiálu je rozhodujúci pre kvalitu a prevádzku brzdových kotúčov každého vozidla.

Používa sa viacero chemických zložení liatiny. Tie sú obohatené o zliatinové prísady, ktoré zvyšujú pevnosť a tvrdosť pre optimálny výkon. Medzi tieto prísady patrí:

 • Molybdén
 • Meď
 • Chróm
 • Titán
 • atď.

 

 

Brzdové kotúče s integrovanými ložiskami kolies

Niektoré vozidlá - hlavne Renault a Peugeot/Citroën - používajú brzdové kotúče s integrovaným ložiskom kolies na zadnej náprave.

Tento typ montáže zavedený výrobcom vozidla vedie k významnej úspore hmotnosti, pretože z brzdového kotúča sa zároveň stáva tiež náboj kolesa. Tento typ zostavy kotúč/ložisko je vybavený snímacím krúžkom - alebo magnetickým kódovačom pre snímanie otáčok kolesa k určeniu zrýchlenia a spomalenia - pre monitorovanie rýchlosti kolesa. Signál rýchlosti kolesa sa prenáša riadiacimi jednotkami vozidla a využíva sa k činnosti systému ABS a ďalších funkcií, ktoré riadia stabilitu vozidla.

Tento predom zostavený diel uľahčuje a zrýchľuje výmenu v servise, zaisťuje dokonalé uloženie a eliminuje riziko montáže ložiska s nesprávnou vôľou alebo zlým umiestnením tesnenia. To je zásadné pre bezpečné fungovanie komponentov a bezpečnosť vozidla.

Brzdové doštičky

Brzdové doštičky pre optimálnu bezpečnosť & pohodlie

Blue Print si kladie za cieľ nájsť optimálne riešenie pre bezpečnosť, pohodlie a účinnosť pre každú inštaláciu brzdových doštičiek. Každá sada brzdových doštičiek sa vyznačuje vysokou pevnosťou v šmyku, vynikajúcim koeficientom stability trenia, nízkou hladinou hluku a minimálnymi vybráciami, čo vodičovi poskytuje pocit bezpečia pri stlačení brzdového pedálu. Vďaka tomu je brzdenie progresívne a pohodlné.

Rozhodujúcim faktorom pre optimálnu kvalitu brzdových doštičiek sú jednotlivé komponenty, ktoré tvoria každú doštičku. Kombinácia týchto prvkov zaisťuje spoľahlivosť a bezpečnosť dielov.

 1. Vlastnosti trecieho materiálu: Špeciálne prispôsobené konkrétnemu typu a modelu vozidla.
 2. Funkcia medzivrstvy: Optimalizácia stlačiteľnosti znižuje prenos tepla.
 3. Funkcia priliehavosti: Spoľahlivosť behom šmyku; spojenie trecieho materiálu s nosičom doštičky.
 4. Vlastnosti opornej dosky: Vysoká pevnosť materiálu.
 5. Funkcia podložky: Znižuje hluk bŕzd.

Kompletný rad vyše 1 250 sád brzdových doštičiek pre ázijské a európske aplikácie vozidiel pokrýva viac ako 96 % populárnych vozidiel v Európe uvedených na trh od roku 2000.

Trecí materiál

Trecie materiály brzdových doštičiek musia fungovať za rôznych premenlivých podmienok, zahŕňajúcich:

 • Rýchlosť vozidla
 • Zmenu váhy
 • Obrovské teplotné zmeny v dôsledku používania bŕzd
 • Vlhkosť vzduchu
 • Vodu
 • Povrch vozovky

Kvôli tomu musí mať brzdová doštička vynikajúcu mechanickú pevnosť a odolnosť, aby tak bola zaistená dlhá životnosť.

Trecí materiál je vyrobený zo zmesi množstva rôznych surovín, podľa toho, pre aké vozidlo je súčiastka určená. Suroviny sú rozdelené do troch kategórií: spojovací materiál, výstuha a materiál pre úpravu trenia.

Výroba brzdových doštičiek

Potom, čo bol trecí materiál vybraný, začína výrobný proces s jemne opracovanými zadnými doskami. Tieto zadné dosky sú očistené a odmastené, aby sa zvýšila priliehavosť lepidla k zadnej doske. Potom sa zmes doštičky pritlačí na zadnú dosku. Spojené prvky sa potom trvalo zlúčia vo vytvrdzovacej peci.

Optimálny povrch je dotvorený drážkami a upravením hrán trecieho materiálu. Nasleduje antikorózna úprava práškovým lakovaním brzdových doštičiek. Podľa potreby je potom pridané príslušenstvo - napríklad montážna podložka, čidlá opotrebovania alebo pružinky.

Brzdové bubny & brzdové čeľuste

Ako fungujú

Bubnové brzdy sa obvykle používajú v systéme zadných bŕzd pri menších osobných automobiloch; môžu tiež slúžiť ako parkovacia brzda, ktorú možno pri niektorých väčších vozidlách kombinovať s kotúčovou brzdou.

Pri šliapnutí na brzdový pedál tlačia piestiky brzdových valčekov na brzdové čeľuste a tlačí ich von. Výsledkom je, že trenie generované brzdovým obložením - o vnútorný povrch bubna - spomaľuje a zastavuje vozidlo.

Vynikajúca ponuka viac ako 130 brzdových bubnov a 320 brzdových čeľustí nájde využitie vo viac ako 14 800 ázijských a európskych vozidlách.

Predné alebo zadné

Existujú tri typy konštrukcií bubnových bŕzd podľa toho, ako sú brzdové čeľuste na bubny pritláčané:

 1. jednonábežná brzda
 2. dvojnábežná brzda
 3. DUO servo

Najbežnejším typom používaným v dnešných vozidlách je jednonábežný typ. Predná nábežná čeľusť je pojem, ktorý označuje čeľusť, ktorá sa pohybuje v smere otáčania, keď je pritláčaná k bubnu. Druhá sa nazýva zadná nábežná čeľusť. Predná je stlačená v rovnakom smere ako otáčanie bubnov. Toto otáčanie pomáha tlačiť čeľuste proti bubnu väčším tlakom, a tým je brzdiaca sila väčšia. Tomu sa hovorí "servo effect", ktorý prenáša brzdnú silu na bubnové brzdy, aby spomalil a zastavil rotáciu.

Výrobný proces bubnových bŕzd

Tavenie - kombinovanie a prispôsobovanie

Proces výroby vysoko kvalitných brzdových bubnov a čeľustí Blue Print je veľmi podobný procesu výroby brzdových kotúčov a doštičiek.

Začína to procesom tavenia šedej liatinovej zmesi z nových a recyklovaných materiálov, ktoré kombinujú kovové materiály zodpovedajúce triede materiálu EN-GJL 200.

 

Roztavený kov - je potrebná vysoká teplota

Roztavený kov sa zahrieva na 1 360 - 1 460° C. Potom je každá dávka testovaná predtým, ako je naliata do presných pieskových foriem. Tým sa vytvorí hrubo vytvarovaný brzdový bubon s veľmi vysokým obsahom laminárneho grafitu.

Kov sa odlieva do jednotnej mikroštruktúry perlitovej matice. To dodáva vysokú pevnosť oceli, ktorá tak spĺňa metalurgické požiadavky na nelegovanú a nízkolegovanú šedú liatinu, akú používajú pre svoje odliatky výrobcovia vozidiel.

 

Chladenie - dokončovacie práce

Nová súčiastka sa schladí a všetok prebytočný piesok sa odstráni. Pred ďalším krokom je skontrolovaná na prípadné chyby a potom sa postupuje ďalej, aby bola presne opracovaná, vyvŕtaná a vyvážená, čím sa minimalizuje rezonancia a torzná vibrácia a aby sa dosiahlo presné uloženie.

Každý bubon je vybavený antikoróznym šedým epoxidovým živicovým povlakom, ktorý zaisťuje dlhú životnosť. Označí sa identifikáciou výrobcu, číslom dielu Blue Print a minimálnou hrúbkou opotrebovania.

Výrobný proces brzdových čeľustí

Odmasťovanie a zváranie - začína sa jemným polotovarom

Proces výroby brzdových čeľustí začína tým, že sa jemne opracované časti odmasťujú a bodovo zvárajú dohromady, aby vytvorili čeľusť.

 

Pieskovanie - zvyšovanie priliehavosti

Novo skonštruovaná čeľusť je pieskovaná, aby sa zvýšila priliehavosť lepidla k čeľusti. .

  

Dokončovanie - do čeľustí

Potom sa na čeľusť pritlačí trecí materiál tlakom 250 - 400 barov pri 230° C. Nová súčiastka sa potom permanentne spojí vo vytvrdzovacej peci.

Aby bolo zaistené presné uchytenie pri inštalácii do vozidla, je povrch trecieho materiálu optimálne upravený (skosený). Potom nasleduje antikorózne lakovanie. Nová brzdová čeľusť je označená číslom súčiastky, značkou Blue Print, homologačným číslom a je skontrolovaná a zabalená so všetkým príslušenstvom a montážnymi pokynmi.

Osvedčené postupy pri výmene brzdových doštičiek a kotúčovBrzdové diely špecializované pre ázijské vozidlá

Blue Print - ako špecialista na diely pre ázijské vozidlá - ide nad rámec úplnej ponuky komponentov pre suché brzdenie a ponúka kompletné riešenie brzdových dielov pre všetky ázijské vozy.

V súčasnej dobe ponúka viac ako 3 200 dielov pre brzdový systém - pokrývajúcich viac ako 70 000 typov vozidiel - čo Vám poskytuje bezkonkurenčné spektrum na pokrytie ázijských vozidiel.

Od montážnych sád brzdových doštičiek až po snímače ABS - Blue Print je tým správnym miestom, kde získate všetko potrebné pre brzdový systém ázijských vozidiel!

Ak chcete získať viac informácií o kompletnej ponuke brzdových komponentov Blue Print pre ázijské vozy, navštívte náš online katalóg partsfinder.

Zmena v pohone automobilov

Keďže sa sprísňujú svetové zákony ohľadom emisií, výrobcovia automobilov reagujú výrobou nových modelov vozidiel, ktoré sú buď elektrické alebo hybridné.

Blue Print tento neustály vývoj automobilovej technológie sleduje dlhoročne, a tak priebežne zaraďuje zodpovedajúce brzdové doštičky a kotúče do svojho katalógu a predstavuje ich už pri uvedení nových vozov na trh.

Našu kompletnú ponuku dielov pre elektrické a hybridné vozidlá si môžete prezrieť na partsfinder.